Waarom scherpt Reade het rookbeleid aan?

In het strategisch beleidsplan 2016-2018 heeft Reade vitaliteit als één van de vier speerpunten opgenomen. Reade is volgens de Tabaks- en rookwarenwet verplicht om zodanige maatregelen te treffen dat van de voorzieningen op de hoofdlocaties gebruik kan worden gemaakt en de werkzaamheden daarin kunnen worden verricht zonder dat daarbij hinder of overlast wordt ondervonden van roken. Deze plicht heeft Reade zowel naar haar cliënten als naar haar medewerkers. Op dit moment zijn de rookruimtes op de eerste en tweede verdieping van locatie Overtoom hiermee in strijd.

Het doorvoeren van de maatregel van een rookvrije instelling en de verdere aanscherping van het rookbeleid binnen Reade is in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling op dit vlak, het strategisch beleidsthema vitaliteit en tevens passend vanuit het oogpunt van imago, representativiteit en voorbeeldfunctie van Reade.