Beestenfeest: m-CIMT-BiT voor kinderen

Het programma Beestenfeest is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar met een hersenbeschadiging of plexus bracchialis laesie, die moeilijk hun ene arm kunnen gebruiken en/of het liefst alle handelingen met de andere arm doen. Tijdens bijvoorbeeld het spelen en eten doen ze minder met de aangedane arm dan dat ze zouden kunnen doen.

Wat houdt het in?

In de groep werken we volgens de CIMT-methode (Constraint Induced Movement Therapie), aangevuld met BIT (Bilateraal= tweehandig). Hierbij wordt de 'aangedane' arm van het kind zeer intensief geoefend. Tijdens de oefeningen wordt de ‘beste’ arm in een mitella (sling) gedaan en tijdelijk niet gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat deze manier van oefenen, onder begeleiding, zeer goede resultaten oplevert.