MegaPower: voor kinderen

MegaPower is een kracht-en loopvaardigheidstraining voor kinderen met een Cerebrale Parese in de leeftijd van 4-10 jaar met een hulpvraag op het gebied van de loopvaardigheid.

Te denken valt aan:
  • meer meters kunnen afleggen (in hoger tempo) zodat verplaatsingen op school en met het gezin beter bij te houden zijn,
  • zich beter staande kunnen houden (minder vallen en meer zelfvertrouwen) op een druk schoolplein en in spelsituaties,
  • trappen makkelijker op en af kunnen komen.