Pijnrevalidatieteam

U komt in aanmerking voor pijnrevalidatie op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat indien u pijn heeft:

  • in de onderrug
  • in de nek
  • wijdverspreid in het lichaam (soms ook wel fibromyalgie genoemd)
  • in een ander deel van het houdings- en/of bewegingsapparaat
  • als gevolg van een (auto)ongeval (whiplash) welke maximaal één jaar geleden heeft plaatsgevonden

De pijn moet langer bestaan dan 6 maanden. Eerdere onderzoeken en behandelingen gaven geen oplossing voor de pijn. Als gevolg van de pijnklachten ervaart u problemen in het dagelijkse functioneren.

U hebt altijd een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Heeft u een verwijzing dan kunt u zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 020 - 242 10 00, keuze 2.

Indien u verwezen bent door een reumatoloog van Reade dan gaat de aanmelding schriftelijk. In beide gevallen krijgt u van ons een vragenlijst toegestuurd. De vragenlijst is bedoeld om uw pijn en alle gevolgen van uw pijn nauwkeurig in kaart te brengen. De ingevulde vragenlijst kunt u vervolgens terugsturen in een bijgevoegde antwoordenvelop.