Toverfeest: voor kinderen

it de praktijk is gebleken dat veel kinderen met een hersenbeschadiging (of andere diagnose), meermoeite hebben met de uitvoer van bimanuele activiteiten in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Voor het aanpassen van het handelen zijn o.a. voldoende motorische mogelijkheden nodig, aandacht en concentratie. Factoren die voor deze kinderen een belangrijke rol (belemmering) spelen bij het aanleren van nieuwe activiteiten.

De Tovenaarsgroep geeft deze kinderen de mogelijkheid meer zelfstandig te worden in hun eigen handelen door ruimte, tijd en hulp te bieden om een goede strategie te leren en ook daadwerkelijk te kunnen toepassen in hun leefomgeving (thuis en school).

Tijdens het Toverfeest helpen ervaren ergotherapeuten, een fysiotherapeut en groepsleider de kinderen zelf actief oplossingen te bedenken voor dagelijkse activiteiten die ze nog niet helemaal zelfstandig uit kunnen voeren.