Looprobot

De looprobot is een lokomat waarin mensen die niet zelfstandig kunnen lopen als gevolg van een dwarslaesie of (halfzijdige) verlamming kunnen trainen.