Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren en doorverwijzen om deel te nemen aan een revalidatiebehandeling. In deze behandeling wordt aandacht besteed aan de gevolgen van het hebben van uw ziekte op uw dagelijks functioneren. Reade helpt u om ondanks deze chronische aandoening door te gaan met uw leven. De revalidatiebehandeling richt zich op het actief aan de slag gaan met het verbeteren van uw dagelijks functioneren door middel van verantwoord bewegen en begeleiding bij het vinden van een goed evenwicht in uw leven.

Voor het deelnemen aan een revalidatiebehandeling is een verwijzing naar Reade Revalidatie nodig. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit revalidatieteam wordt u, afhankelijk van uw hulpvraag, begeleid door een fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog.

U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige vragen door verwezen te worden voor revalidatiebehandeling.