Buitenlandse zorgverzekering of niet verzekerd?

Indien u een buitenlandse zorgverzekeraar heeft, dan heeft deze geen afspraken met Reade gemaakt. In dat geval en wanneer u niet verzekerd bent, gelden de tarieven zoals opgenomen in de standaardprijslijst met passantentarieven van Reade:

Passantentarieven 2018 DBC's
Passantentarieven 2018 Dure Geneesmiddelen

Passantentarieven 2017
Passantentarieven 2016

Bent u woonachtig en/of verzekerd in het buitenland dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandeling in Reade. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover ruim vóór uw vertrek naar Nederland contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is van belang dat de hiervoor noodzakelijke formulieren in het bezit van Reade zijn voordat u de instelling voor de eerste keer bezoekt. Zie voor meer informatie ook onze uitgebreide informatiefolder Tarieven & Vergoedingen.

dezorgnota.nl
Meer informatie over uw zorgkosten kunt u óók vinden op de website www.dezorgnota.nl, deze website is een gezamenlijk initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u heeft over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt.