Wat houden DBC-zorgproducten in?

DBC zorgproduct
De zorg die Reade levert valt onder de medisch specialistische zorg. Deze zorg valt onder de basisverzekering. Reade brengt de kosten voor een ziekenhuisbehandeling in rekening aan de hand van administratieve codes, de zogenaamde DBC zorgproducten. Een DBC zorgproduct wordt opgebouwd uit de diagnose en de behandelingen en onderzoeken die worden uitgevoerd. In Nederland zijn er ongeveer 4.400 verschillende DBC zorgproducten. Binnen Reade worden hiervan circa 140 gebruikt.

Registratie van zorgproducten en verrichtingen
De zorg die u ontvangt wordt administratief vastgelegd in uw patiëntendossier. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft landelijke regels opgesteld die bepalen wanneer Reade een zorgtraject mag openen. Ook het sluiten van deze trajecten is landelijk vastgesteld ('sluitregels'). Hierdoor bestaan zorgtrajecten uit meerdere subtrajecten (dbc’s). Een dbc mag vanaf 2015 maximaal 120 dagen duren, maar bijvoorbeeld bij een opname of bepaalde specifieke behandeling kan dit ook korter zijn. Bij het specialisme Revalidatie wordt een dbc bijvoorbeeld ook afgesloten als er 42 dagen geen directe of indirecte tijd besteed is. Indirecte tijd is de tijd die aan patiëntgebonden rapportage en overleg besteed wordt. Omdat er enige vertraging zit in de verwerking van de afspraken is het niet altijd van te voren aan te geven wat de afsluitdatum van een dbc zal zijn. Door deze sluitregels kunnen bij één zorgvraag (klacht) dus meerdere dbc’s worden vastgelegd, die los van elkaar in rekening worden gebracht. Dit betekent dus dat u in veel gevallen meerdere rekeningen van ons ontvangt, in plaats van één. Uiteraard zijn de bedragen die in rekening worden gebracht hierop afgestemd. Dit gebeurt in overleg met uw zorgverzekeraar. Als u bij Reade voor meerdere zorgvragen bij verschillende specialismes wordt behandeld, wordt voor elke zorgvraag een nieuwe diagnose gesteld en een nieuwe zorgvraag vastgesteld in uw dossier, volgens de landelijke richtlijnen.

Effect landelijke sluitregels op uw eigen risico
Het jaar van de startdatum van uw dbc bepaalt voor welk jaar uw eigen risico wordt aangesproken. Door deze landelijke sluitregels kan het dus zijn dat de begindata van uw opeenvolgende dbc’s (voor dezelfde zorgvraag) in verschillende kalenderjaren vallen. In dat geval wordt ook uw eigen risico van meerdere jaren aangesproken. Reade maakt jaarlijks met zorgverzekeraars afspraken over de prijzen van alle DBC zorgproducten. Voor revalidatiebehandelingen gelden hierbij wettelijke maximumtarieven.

Rekening
In de meeste gevallen worden de kosten voor een behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Indien dit niet het geval is krijgt u de rekening voor uw behandeling van Reade en dient u deze zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren. De prijs voor een DBC zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten die voor dit zorgproduct worden gemaakt. Dit betekent dat de werkelijke kosten van uw behandeling kunnen afwijken van de gemiddelde kosten. Naast de DBC zorgproducten zijn er zogenaamde overige zorgproducten. Deze producten worden apart in rekening gebracht. Het betreft hier bijvoorbeeld dure geneesmiddelen.

Let op: zodra een telefonisch contact met uw reumatoloog een regulier consult vervangt wordt dit per 1 januari 2018 in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Reade volgt hierin NZa. Neem bij vragen over deze wijziging contact op met de afdeling Klantenservice of bel naar 020 - 242 10 00.

Verschillende locaties
De kosten voor een behandeling zijn binnen Reade niet locatiegebonden. Dat betekent dat voor een behandeling onafhankelijk van de locatie een zelfde tarief in rekening wordt gebracht.

Van röntgenfoto tot rekening
De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In de onderstaande animatiefilm legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Zie Van röntgenfoto tot rekening van de Nederlandse Zorgautoriteit op Vimeo.