Veelgestelde vragen over tarieven en vergoedingen

Heb ik een verwijzing nodig voor een bezoek aan de polikliniek van Reade?
Alle patiënten die voor een diagnose of ziekenhuisbehandeling naar Reade komen hebben een verwijzing nodig. Voor een bezoek aan onze polikliniek heeft u dus ook een verwijzing nodig. Zonder deze verwijzing is er namelijk geen sprake van zorg in het kader van de basisverzekering. Dit betekent dat de factuur door Reade niet aan uw zorgverzekeraar kan worden gestuurd. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur.

Wie kan mij verwijzen naar Reade?
Een verwijzing kan plaatsvinden door de: huisarts, medisch specialist (in een ander ziekenhuis), arts ouderengeneeskunde, arts gehandicaptenzorg, bedrijfsarts of jeugdarts.

Ik heb geen (geldige) verwijsbrief. Wat gebeurt er dan?
Als u geen (geldige) verwijsbrief heeft, dan moet u de volledige kosten van de verwachte behandeling vooraf zelf betalen. Het is ook mogelijk dat uw behandeling pas wordt gestart als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Hoe lang is een verwijsbrief geldig?
Een verwijsbrief is één jaar geldig. Dat betekent dat u na ontvangst van de verwijsbrief Reade binnen één jaar (365 dagen) moet bezoeken. Bent u al onder behandeling van Reade? Dan hebt u geen nieuwe verwijzing nodig.

Wat kost mijn behandeling door Reade?
De kosten voor een behandeling zijn vooraf niet precies te bepalen. De prijs die in rekening wordt gebracht, is namelijk grotendeels afhankelijk van vijf factoren:

  1. Hoe vaak komt u voor consult bij de arts op de polikliniek?
  2. Welke onderzoeken worden gedaan? (bijvoorbeeld foto’s, echo, scan, bloedonderzoek)
  3. Wat is de diagnose die wordt gesteld?
  4. Welke zorg en handelingen worden geleverd? (bijvoorbeeld opname, dagbehandeling of een behandeling door o.a. een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of revalidatiearts)
  5. Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?

De prijs kan verschillen per zorgverzekeraar en is afhankelijk van de onderhandelingen tussen de verzekeraar en het ziekenhuis. Bent u niet verzekerd, dan gelden zogenoemde passantentarieven.

Wordt de zorg, die Reade levert, altijd vergoed?
Reade levert alleen verzekerde medisch specialistische zorg die valt in de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat u een verwijsbrief heeft, van bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Wanneer de zorg die wij leveren in zijn algemeenheid niet verzekerd is, dan geven wij dat uitdrukkelijk vooraf aan. Als u niet verzekerd bent, bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging, dan kunt u dat van tevoren bij de inschrijving aangeven. U moet de kosten van uw behandeling dan vooraf zelf betalen, of u zorgt voor een garantieverklaring.

Ik krijg een onverwacht hoge/lage rekening voor de zorg die ik heb ontvangen, klopt dat wel?
De uitgevoerde handelingen (of verrichtingen) tijdens de behandeling worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn onderdeel van een gemiddeld tarief dat landelijk wordt vastgesteld in de diagnose-behandel-combinatie (DBC) systematiek. Het kan voorkomen dat uw specifieke behandeling minder handelingen of verrichtingen bevat dan gemiddeld. In dat geval wordt, als gevolg van de DBC systematiek, toch het volledige tarief in rekening gebracht, omdat er sprake is van een gemiddeld tarief. Omgekeerd kan het ook voorkomen dat u meer dan het gemiddeld aantal handelingen ontvangt, ook dan wordt het volledige gemiddelde tarief in rekening gebracht. Zie voor meer informatie deze pagina over de DBC systematiek.

Meer informatie over tarieven en vergoedingen
Mocht u toch nog vragen hebben over de kosten van uw behandeling, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën.
T (020) 607 16 45 of (020) 607 19 11
debiteuren@reade.nl

Ik krijg meer dan 1 rekening voor de zorg die ik heb ontvangen, klopt dat wel?
Het is mogelijk dat u voor uw behandeling meer dan 1 rekening ontvangt. Dit komt door het toepassen van landelijke regels op de behandelperiode. Dit heeft soms tot gevolg dat uw behandeling wordt opgeknipt in meerdere declaraties (zgn. declaratieperiodes). Indien dit opknippen in 2 declaratieperiodes over de jaarwisseling plaatsvindt, kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico. Zie ook onderstaande 2 vragen over het ‘eigen risico’.

Heb ik een eigen risico voor de medisch specialistische zorg?
De behandeling van uw zorgvraag, bij een van de specialismen van Reade valt onder de categorie medisch specialistische zorg. Dat heeft in principe altijd gevolgen voor uw eigen risico, tenzij u in dat kalenderjaar al zorg heeft afgenomen die volledig ten laste is gegaan van uw eigen risico. De zorgverzekeraar houdt het eigen risico bij. Iedere verzekerde heeft een wettelijk verplicht minimaal eigen risico.

Hoe hoog is het eigen risico?
Iedere verzekerde heeft een wettelijk verplicht minimaal eigen risico. Dit betekent dat u binnen een kalenderjaar altijd zelf het eigen risico moet betalen voor zorgkosten die onder de basisverzekering vallen. Het wettelijk eigen risico voor 2018 is minimaal € 385. Het kan zijn dat u een lagere premie betaalt in combinatie met een hoger eigen risico. Dat is een keuze die u heeft gemaakt bij het afsluiten van uw verzekering. Het vrijwillig eigen risico voor 2018 bedraagt maximaal € 885. Als u nog vragen heeft over uw eigen risico, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat is het verschil tussen een restitutie polis en een natura polis?
Bij een natura polis gaat de rekening van het ziekenhuis naar de zorgverzekeraar en betaalt de zorgverzekeraar de nota aan het ziekenhuis. Het eigen risico verrekent de zorgverzekeraar met u. Bij een restitutiepolis wordt de rekening van het ziekenhuis aan u gestuurd. Deze rekening moet u hierna zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij een pure restitutiepolis betaalt uw zorgverzekeraar aan u de factuur terug. Combinatiepolissen zijn ook mogelijk. De meeste mensen hebben een polis voor zorg in natura. Indien u een restitutiepolis, een jongerenpolis of een budgetpolis heeft, kunnen er aanvullende of beperkende voorwaarden van kracht zijn voor vergoedingen. Raadpleeg daarom goed uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

Ik ben in het buitenland verzekerd. Hoe werkt het dan?
Bent u verzekerd in het buitenland, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de behandeling in Reade. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover, ruim voor uw bezoek aan Reade, contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat de hiervoor noodzakelijke formulieren in het bezit van Reade zijn vóórdat u de instelling voor de eerste keer bezoekt. 

Waar kan ik terecht met vragen over de kosten en specificatie van mijn behandeling op mijn nota?
Sinds 1 juni 2014 zijn alle ziekenhuizen verplicht om naast de DBC gegevens ook een deel van de individuele behandelgegevens (verrichtingen) van elke patiënt op de nota te specificeren. Bij uw zorgverzekeraar kunt u deze nota’s inzien.

Ik heb nog andere vragen over de financiële aspecten van mijn behandeling bij Reade. Waar kan ik die stellen?
Als u nog andere vragen heeft over de kosten en vergoedingen van uw behandeling, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of het ziekenhuis. Uw verzekeraar kan aangeven of de behandeling wordt vergoed en de vragen beantwoorden die betrekking hebben op uw polisvoorwaarden. Bij het ziekenhuis kunt u informatie krijgen over de prijzen van een behandeling. Alle informatie over dit onderwerp is ook te vinden in de informatiefolder Tarieven en Vergoedingen en de website www.dezorgnota.nl. Mocht u nog specifieke vragen hebben voor Reade over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteuren via T (020) 607 16 45 of (020) 607 19 11 of e-mail debiteuren@reade.nl.