Wat houdt het eigen risico in?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Op kosten voor ziekenhuis die vergoed worden vanuit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing.

Wat houdt het verplichte eigen risico in?
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste €385,- (eigen risico tarief in zowel 2016 als 2017) van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Behalve de kosten van de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, deze kosten krijgt u altijd vergoed.

Wat houdt het aanvullende eigen risico in?
Naast het verplichte eigen risico bieden zorgverzekeraars ook de mogelijkheid om te kiezen voor een aanvullend vrijwillig eigen risico. Dit kan oplopen tot € 500. Dit betekent dat het verplichte en het aanvullende eigen risico samen op kunnen lopen tot €885,- afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt.

Nota
Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend. Dat wil zeggen dat indien Reade de nota voor uw behandeling rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar stuurt de zorgverzekeraar naderhand het eigen risico bij u in rekening brengt. Wanneer de nota voor een behandeling aan uzelf wordt toegestuurd en u de nota vervolgens bij de zorgverzekeraar declareert zal het bedrag van het eigen risico op de vergoeding in mindering worden gebracht door de zorgverzekeraar. Let op dat u mogelijk meerdere rekeningen krijgt voor uw behandeling. Dit komt door de landelijke 'sluitregels' (zie voor meer informatie de kop: , die bepalen wanneer een dbc wordt afgesloten en een vervolgdbc wordt geopend. Het jaar van de begindatum van elke in rekening te brengen dbc is bepalend voor het jaar waarin deze rekening met uw eigen risico wordt verrekend. Ook bij meerdere opeenvolgende dbc’s binnen een kalenderjaar wordt uw eigen risico aangesproken tot uw met de zorgverzekeraar afgesproken maximum. Inzet van meerdere specialisten of meerdere afspraken zullen waarschijnlijk inzet vragen van het gehele eigen risico.