Meten is Weten

Het meten van fitheid en prestaties is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen waar de sporter staat. Meten is ook een belangrijk instrument om overtraining vroegtijdig te ontdekken. Met een zogenaamde baselinemeting wordt de beginsituatie van de sporter nauwkeurig in kaart gebracht. De resultaten worden geanalyseerd en met de sporter en eventueel ook met de coach besproken. Dit leidt uiteindelijk tot een deskundig, persoonlijk trainingsadvies, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Tijdens de baselinemeting wordt onder meer gemeten op: lichaamssamenstelling en –afmetingen, bewegingsuitslagen en –beperkingen, spierfunctie, hart- en longfunctie en fysieke belastbaarheid en fitheid. Met vervolgmetingen worden de progressie en de effectiviteit van de trainingen gemonitord. Waar nodig vindt bijsturing plaats zodat de persoonlijke prestatiedoelen gehaald worden.

Linda van Vliet, coördinator van het Testcentrum: “Het klinkt misschien flauw, maar meten is weten. We hebben de afgelopen jaren flink wat sporters gemonitord. Op basis van de meetresultaten hebben zij en hun coaches duidelijke handvatten gekregen om hun trainingen aan te passen en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Of dat nu ging om het verbeteren van de conditie, de beenkracht of de zithouding in een handbike. De cyclus van testen, meten, adviseren en monitoren is succesvol en heeft ons al veel kennis opgeleverd. Tot nu toe hebben we deze begeleiding in feite alleen maar ingezet voor topsporters, waaronder de handbikers van de nationale selectie en Paralympische wheelers en een aantal jonge talentvolle atleten van ‘de 14 van Johan’. Het is echter onze ambitie om een volgende stap te zetten. We gaan onze expertise breder inzetten.”