Voor iedereen toegankelijk

CASA en het Testcentrum willen het gat tussen de topsport en de breedtesport verkleinen. Sport als leefstijl is zó belangrijk, maar voor aangepast sporters is het nog erg moeilijk om de juiste begeleiding te krijgen. Bij valide sporters is het normaal dat er een medische keuring plaatsvindt. Bij aangepast sporten is dat nog niet het geval. De meeste sportartsen hebben hier te weinig ervaring mee. Dáár wil het Centrum voor Aangepast Sporten graag verandering in brengen. De drempel om te gaan sporten moet voor iedereen zo laag mogelijk zijn en vervolgens moet de begeleiding goed afgestemd zijn op de aangepast sporter.

Testcentrum Aangepast Sporten zet haar expertise dus in van het testen en trainen binnen de (poli)klinische revalidatie tot en met het begeleiden en monitoren van de prestatie-en topsporter. Ze is gespecialiseerd in keuren en testen van mensen met een fysieke beperking en heeft de faciliteiten om de inspanningstest, het protocol en de testmethode af te stemmen op de specifieke sport en mogelijkheden van de sporter. De metingen vinden plaats bij Reade, de Faculteit Gedrags-en Bewegingswetenschappen VU Amsterdam en op aanvraag op locatie.