Hoe kan ik een klacht, tip of compliment kenbaar maken?

In de klachtenfolder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn om uw klacht kenbaar te maken.

Klachten kunnen vaak al in een vroeg stadium opgelost worden door in gesprek te gaan met degene waar de klacht betrekking op heeft of met diens leidinggevende. Mocht dat niet leiden tot een oplossing, dan kunt u een TIP-kaart invullen of uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. Als u niet in staat bent om uw klacht zelf aan te kaarten, of dit liever niet zelf doet, dan kan een ander, zoals uw partner of kind, dat namens u doen. U dient hiermee akkoord te gaan.

TIP-kaart

U vindt de TIP-kaart op de website en in standaards in de hal, wachtruimtes en kliniek. U kunt ze posten in de brievenbus in de centrale hal of in de kliniek. Uw TIP-kaart wordt in behandeling genomen door de afdeling waarop de klacht of tip betrekking heeft. En als u dat aangeeft, neemt men contact met u op. U kunt de TIP-kaart ook gebruiken om een compliment, tip of opmerking kenbaar te maken.

Klachtenfunctionaris

U kunt te allen tijde ook de klachtenfunctionaris benaderen. U hoeft hiervoor niet eerst in gesprek te gaan met de medewerker of leidinggevende of een TIP-kaart in te vullen.

De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol en kijkt in overleg met u hoe op zo kort mogelijke termijn uw klacht opgelost kan worden. De klachtenfunctionaris is bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer: (020) - 683 79 97 en per e-mail: klachten@reade.nl.

U kunt ook terecht op het inloopspreekuur, iedere vrijdag van 10:00 tot 11:00 uur, locatie Overtoom 283.