Als ik hulpmiddelen of aanpassingen nodig heb, hoe gaat dat dan?

Wanneer u tijdens uw verblijf bij Reade tijdelijke hulpmiddelen als een rolstoel nodig hebt, dan hoort dat bij de behandeling en krijgt u deze tijdelijk in bruikleen. Wanneer u ook na uw ontslag hulpmiddelen nodig heeft, moeten deze tijdig worden aangevraagd  bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Het behandelteam wijst u de mogelijkheden en kan uw aanvraag begeleiden.