Kan ik een cliënt van Reade interviewen of vragen mee te werken aan een TV-, radioprogramma, interview in tijdschrift, etc.?

Wij verlenen geen medewerking aan het zoeken naar ‘geschikte’ cliënten. De mensen die bij ons verblijven zijn meestal nog in een tamelijk vroeg stadium van hun nieuwe situatie. Daarbij zijn ze hier in een therapeutische situatie en willen we graag dat deze zo optimaal mogelijk is, en zo min mogelijk wordt verstoord. Vertellen over hoe het is om je leven voort te zetten in een rolstoel is vaak nog niet aan de orde. Meer informatie hierover is te vinden bij belangenverenigingen voor de diverse diagnosegroepen.