Kan ik een digitale kopie van mijn medisch dossier krijgen?

Ja dat is mogelijk. Reade houdt alle gegevens bij over de gezondheid en behandeling/verzorging van zijn cliënten in een medisch dossier. Uiteraard verplicht dit ons tot uiterst zorgvuldig gegevensbeheer. Daarom heeft Reade een regeling Medisch dossier en een Privacyreglement met daarin rechten en plichten van hulpverlener en cliënt rond vastlegging, gebruik, inzage, beheer en beveiliging van medische persoonsgegevens.

Vraag een digitaal kopie van uw medisch dossier aan.

Lees voor meer informatie de folder Medisch dossier