Wat is het verschil tussen revalidatie in een revalidatiecentrum en revalidatie in een verpleeghuis?

Een revalidatiecentrum biedt gespecialiseerde revalidatie. Iedere revalidant wordt behandeld door een revalidatieteam, dat zich uitsluitend richt op bepaalde handicaps. Binnen deze teams is veel specifieke kennis en kunde aanwezig. In het team werken verschillende behandelaars samen, onder leiding van een revalidatiearts. Samen met een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist en/of maatschappelijk werkster werken cliënten aan het opheffen of verminderen van hun beperkingen of aan het ‘ermee leren omgaan’. Daarnaast worden zij begeleid bij de aanvraag van hulpmiddelen en kunnen zij psychologische begeleiding krijgen. Al deze activiteiten worden op elkaar afgestemd.

Mensen worden opgenomen voor klinische revalidatie als ze nog niet thuis kunnen verblijven; kan dit wel, dan revalideren ze poliklinisch en komen komen ze vanuit huis naar het revalidatiecentrum voor behandeling.

In een verpleeghuis kunnen mensen die verpleging en verzorging nodig hebben zo lang blijven als nodig is. Daarnaast hebben verpleeghuizen vaak een afdeling waar mensen tijdelijk opgenomen worden voor reactivering. Reactivering is eenvoudige revalidatie, waarvoor geen gespecialiseerd revalidatieteam nodig is. Iemand krijgt bijvoorbeeld alleen fysiotherapie. De medische begeleiding wordt verzorgd door een verpleeghuisarts.