Wat zijn rechten en plichten rond mijn medisch dossier?

Reade houdt alle gegevens bij over de gezondheid en behandeling/verzorging van zijn cliënten in een medisch dossier. Uiteraard verplicht dit ons tot uiterst zorgvuldig gegevensbeheer. Daarom heeft Reade een regeling Medisch dossier en een Privacyreglement met daarin rechten en plichten van hulpverlener en cliënt rond vastlegging, gebruik, inzage, beheer en beveiliging van medische persoonsgegevens.

Lees voor meer informatie de folder Medisch dossier