Zijn de zorgprofessionals van Reade BIG geregistreerd?

Ja, alle medewerkers van Reade die onder het beroepsgroepen van de Wet BIG vallen, zijn geregistreerd bij het BIG register.

De Wet BIG, wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, beschermt cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners. In het BIG-register zijn acht beroepen opgenomen; arts, tandarts, apotheker, GZ-psycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige.
Daarnaast zijn er ook beroepsgroepen die ook onder de Wet BIG vallen, zoals apothekersassistent, diëtist en ergotherapeut (volledig overzicht). Deze beroepen hebben geen wettelijk register en vallen niet onder het tuchtrecht maar hebben wel een wettelijke beschermde opleidingstitel.

Zorgverleners zijn verplicht zich te registreren in het BIG-register. Zo wordt de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft u (de cliënt) duidelijkheid over de bevoegdheden van de zorgverlener. Reade vindt transparantie erg belangrijk, daarom kunt u zelf informatie over uw zorgprofessional en andere informatie terugvinden op de website van het BIG register.