Bij Reade (kliniek)

Volwassenen, locatie Overtoom

Wachttijd in dagen

   
     
Amputatie   7-14
CVA/beroerte (niet-aangeboren hersenletsel) *   7-14
Dwarslaesie (laag) **   7-14
Multitrauma   7-14

Peildatum: 12-3-2018

* voor wachttijden van mensen met ernstige cognitieve problemen (behandeld in de cognitie-unit), kunt u bellen met 0613122770.
** voor wachttijden van mensen met een hoge dwarslaesie of voor beademingspatiënten, kunt u bellen met 0613122770. 

Cliënten kunnen worden aangemeld als ze een klinische indicatie hebben voor medisch specialistische revalidatie (MSR). Ook als de cliënt medisch nog niet klaar is. Dan graag bij de aanmelding een inschatting wanneer cliënt medisch klaar is.

De tijd tussen aanmelding en opname is zo goed mogelijk geschat, maar kan afwijken door verschillende omstandigheden, zoals spoedopnames en beschikbaarheid van behandelaars.