Op scholen

Scholen

Wachttijd in dagen   tot 1e consult*:    tussen 1e consult en start behandeling: 
         
Mytylschool Amsterdam   21   7
Coronelschool   21   7
Noteboom school   21   7
Orion College   21   7

Peildatum: 12-09-2017 (de wachttijden worden jaarlijks geactualiseerd).

* Revalidatiebehandeling voor kinderen en jongeren met een 'cluster 3 onderwijs indicatie'. De wachttijden gelden voor het hele jaar. Wanneer u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoonnummer (020) 607 16 09.