Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist gekregen. Een eerste afspraak met reumatoloog Mw Dr F. Turkstra maakt u op het speciale Behçet spreekuur telefonisch via 020 589589. Daarna wordt u nog gebeld door mevouw Atmani die u speciale informatie over de Behçet polikliniek zal geven. Zij vertelt u over het wetenschappelijk onderzoek bij de ziekte van Behçet. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie en een brief over het wetenschappelijke onderzoek. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek aan Reade. Plan hier uw eerste bezoek aan onze locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog Dr Turkstra bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met Dr Turkstra wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt zij wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt zoals bij het laboratorium voor bloedafname. Als de diagnose (de aandoening) Behçet direct gesteld kan worden gesteld is, krijgt u uitleg over.

Behandeling

Binnen drie weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Dit kan ook telefonisch, vooral als u verder weg woont. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen Behçet is vastgesteld, wordt u terugverwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose Behçet wordt gesteld, kan de zorg via de polikliniek van Dr Turkstra gaan, afhankelijk van waar u woont en uw voorkeur grotendeels door uw eigen arts en jaarlijks bij haar of helemaal bij Dr Turkstra.

Medicijnen worden op de volgende manier gestart:

Wanneer een probleem zoals een diepe oogontsteking optreedt wordt er tegenwoordig snel met medicatie gestart om te voorkomen dat er bijvoorbeeld blindheid optreedt. Dat is zo effectief dat dit nog maar zelden voorkomt. Als u trombose gehad heeft krijgt u ook vaak een tijdlang ontstekingsremmende medicijnen.

Uiteindelijk worden de medicijnen afgebouwd als de ziekte rustig is. Vaak lukt het uiteindelijk om volledig te stoppen met de medicijnen. Dat kan wel een flink aantal jaren duren en soms is het opnieuw nodig om met medicijnen te starten, als er nieuwe problemen optredenTot slot is het zo dat naarmate u ouder wordt de ziekte ook milder kan worden. Het komt regelmatig voor dat de ziekte helemaal rustig wordt zo rond het zestigste levensjaar.

De huidige behandeling is gericht op het verminderen of stoppen van de ontsteking en het verlichten van de klachten.

  • Colchicine wordt veel gebruikt, het is met name effectief bij erythema nodosum en genitale aften bij vrouwen.
  • Ontstekingsremmende pijnstillers zoals Diclofenac en Ibuprofen (NSAID`s) worden gegeven om de pijn te verminderen. Bij lokale pijn bv bij aften worden pijnstillende crèmes voorgeschreven.
  • Prednison wordt vaak in het begin van de behandeling ingezet, dat werkt ontstekingsremmend.
  • Azathioprine is een effectief middel bij oogontsteking. Mensen die het gebruiken krijgen ook minder last van aften in de mond en in de schaamstreek. Ook kan het helpen bij gewrichtsontsteking (als die erg lang duurt).
  • Daarnaast worden veel medicijnen die voor andere reumatische ziekten gebruikt worden ook voor mensen met de ziekte van Behçet gebruikt. Bijvoorbeeld methotrexaat, sulfasalazine en Neoral (ciclosporine).

Biologicals zoals anti- TNF remmers zijn effectief, ze worden gebruikt bij mensen met ernstige problemen of verschijnselen