Welk wetenschappelijk onderzoek vindt er plaats?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om onze zorg continu te verbeteren. Het levert kennis op die helpt te bepalen welke behandeling het beste is voor u. Vragen uit de praktijk worden vertaald naar onderzoek en de resultaten passen we vervolgens weer toe in praktijk. Uw arts kan vragen of u mee wilt werken aan wetenschappelijk onderzoek. Meestal zal het gaan om het (anoniem) invullen van vragenlijsten, het delen van medische gegevens en testuitslagen en/of het vergelijken van twee behandelingen. Er lopen momenteel drie onderzoekslijnen bij Reade:

  • Neurorevalidatie
  • Dwarslaesie en aangepast sporten
  • Pijn- en reumarevalidatie

Ook leveren wij regelmatig een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van andere instellingen. Indien van toepassing kan uw arts u hier meer over vertellen.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij Reade Revalidatie.