Afasieteam

Vaak ontstaat een afasie door niet-aangeboren hersenletsel. Afasie is een taalstoornis, waarbij niet alleen het spreken kan worden aangetast, maar ook het begrijpen van gesproken taal, het lezen en het schrijven. De taal staat niet op zichzelf, door hersenletsel kunnen zich vaak bijkomende cognitieve problemen voordoen op het gebied van concentratie, aandacht, geheugen, ruimtelijk inzicht, planning, overzicht en zelfcorrigerend vermogen. Dit alles kan grote gevolgen hebben voor (de communicatie in) het dagelijks leven. Bijvoorbeeld problemen bij het voeren van een gesprek, boodschappen doen, niet meer kunnen werken etc. Ook mensen met een matige tot lichte vorm van afasie kunnen problemen ervaren met communicatie. Het revalidatiecentrum Reade beschikt over een gespecialiseerd afasieteam, dat u graag verder helpt bij de gevolgen van een afasie.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

U heeft een verwijzing van een medisch specialist of huisarts (eventueel op indicatie van een logopedist) nodig om bij het afasieteam in behandeling te komen. Bij de kennismaking zien wij ook graag een naastbetrokkene, zoals een familielid of kennis meekomen.

Hoe ziet behandeling door het afasieteam eruit?

Het afasieteam van Reade bestaat uit een logopedist/afasietherapeut, klinisch linguïst, neuropsycholoog en een revalidatiearts. Deze deskundige specialisten hebben ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling bij mensen met afasie.

Er wordt specifiek gekeken naar de vraag die aan het team is gesteld. Dit kan een vraag zijn van u zelf, of van bijvoorbeeld een betrokken behandelaar of familie. Het afasieteam van Reade werkt volgens de laatste richtlijnen en is op de hoogte van de laatste behandelmethoden.

Het afasieteam richt zich op:

  • het verrichten van (aanvullende) diagnostiek op het gebied van taal en neuropsychologie,
  • het geven van een behandel- en/of communicatieadvies,
  • het evalueren van een lopende of afgeronde behandeling en/of
  • het verwijzen/adviseren met betrekking tot een geschikt (therapeutisch) vervolgtraject.

Op basis van eventueel al bekende therapiegegevens en de bevindingen die gedurende de afspraken voor intake en diagnostiek worden gedaan, zal het afasieteam komen tot een eenduidig advies, gericht op de uitgangsvraag. Deze uitkomsten koppelen we binnen twee weken na de intake mondeling en schriftelijk terug aan u en de betrokkenen. U kunt hierbij onder meer denken aan onderzoeksresultaten en een behandeladvies.

Wat is de duur van behandeling

Binnen een periode van ongeveer twee weken zullen maximaal drie bezoeken aan ons centrum worden gepland.

Op welke locaties kunt u terecht?

In het afasieteam kunt u terecht op de volgende locatie van Reade:

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)