CASA

Het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) is een initiatief van Reade en de Faculteit Gedrags-en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit unieke samenwerkingsverband, waarin internationale wetenschappelijke kennis en expertise op het gebied van aangepaste (top)sport is gebundeld, bestaat uit het Testcentrum Aangepast Sporten en het Kenniscentrum.

Met de wetenschappelijke input van het Test en Kenniscentrum kunnen alle aangepaste sporters, van recreanten tot Paralympiërs hun trainingen optimaliseren, om uiteindelijk hun prestatie te verbeteren.

Volg de activiteiten van CASA:

Testcentrum Aangepast Sporten

Achtergrond
Het Testcentrum bestrijkt het hele veld van aangepast sporten: van sporten binnen het revalidatieproces, naar sporten als gezonde, actieve leefstijl tot prestatiesport en Paralympische topsport. Kortom, het centrum  is er voor iedereen met een handicap en/of chronische aandoening die langer actief wil blijven, wil blijven sporten of op zoek is naar een passende sportactiviteit én voor (aangepaste) topsporters die hun prestaties willen verbeteren.

Doelstellingen van het Testcentrum Aangepast Sporten zijn het verbeteren van conditie en fitheid, continu verbeteren specifieke sportprestaties, het optimaal ontwikkelen van het talent en het genereren en toepasbaar maken van nieuwe wetenschappelijke kennis.

Het meten van fitheid en prestaties is een belangrijk hulpmiddel om te bepalen waar de sporter staat. Meten is ook een belangrijk instrument om overtraining vroegtijdig te ontdekken. Met een zogenaamde baselinemeting wordt de beginsituatie van de sporter nauwkeurig in kaart gebracht. De resultaten worden geanalyseerd en met sporter en evt. coach besproken. Dit leidt uiteindelijk tot een deskundig, persoonlijk trainingsadvies, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Tijdens de baselinemeting wordt onder meer gemeten op: lichaamssamenstelling en –afmetingen, bewegingsuitslagen en –beperkingen, spierfunctie, hart-en longfunctie en fysieke belastbaarheid en fitheid. Met vervolgmetingen worden de progressie en de effectiviteit van de trainingen gemonitord. Waar nodig vindt bijsturing plaats zodat de persoonlijke prestatiedoelen gehaald worden.

Voor iedereen toegankelijk
CASA en het Testcentrum willen het gat tussen de topsport en de breedtesport verkleinen. Sport als leefstijl is zó belangrijk, maar voor aangepast sporters is het nog erg moeilijk om de juiste begeleiding te krijgen. Bij valide sporters is het normaal dat er een medische keuring plaatsvindt. Bij aangepast sporten is dat nog niet het geval. De meeste sportartsen hebben hier te weinig ervaring mee. Dáár wil het Centrum voor Aangepast Sporten graag verandering in brengen. De drempel om te gaan sporten moet voor iedereen zo laag mogelijk zijn en vervolgens moet de begeleiding goed afgestemd zijn op de aangepast sporter.

Testcentrum Aangepast Sporten zet haar expertise dus in van het testen en trainen binnen de (poli)klinische revalidatie tot en met het begeleiden en monitoren van de prestatie-en topsporter. Ze is gespecialiseerd in keuren en testen van mensen met een fysieke beperking en heeft de faciliteiten om de inspanningstest, het protocol en de testmethode af te stemmen op de specifieke sport en mogelijkheden van de sporter. De metingen vinden plaats bij Reade, de Faculteit Gedrags-en Bewegingswetenschappen VU Amsterdam en op aanvraag op locatie.

Meten is Weten
Linda van Vliet is coördinator van het Testcentrum: “Het klinkt misschien flauw, maar meten is weten. We hebben de afgelopen jaren flink wat sporters gemonitord. Op basis van de meetresultaten hebben zij en hun coaches duidelijke handvatten gekregen om hun trainingen aan te passen en dat heeft z’n vruchten afgeworpen. Of dat nu ging om het verbeteren van de conditie, de beenkracht of de zithouding in een handbike. De cyclus van testen, meten, adviseren en monitoren is succesvol en heeft ons al veel kennis opgeleverd. Tot nu toe hebben we deze begeleiding in feite alleen maar ingezet voor topsporters, waaronder de handbikers van de nationale selectie en Paralympische wheelers en een aantal jonge talentvolle atleten van ‘de 14 van Johan’. Het is echter onze ambitie om een volgende stap te zetten. We gaan onze expertise breder inzetten.”

Sportmedische onderzoeken en sportkeuringen
Net zoals je fiets, handbike of rolstoel ook periodiek een onderhoudsbeurt nodig heeft, is het belangrijk je lichaam te checken wanneer je deze (gaat) belast(en). Dat kan door het ondergaan van een sportkeuring. Deze brengt jouw gezondheid en belastbaarheid in beeld en worden geadviseerd aan beginnende sporters, intensieve sporters of topsporters, reguliere én sporters met een fysieke beperking.

De medische keuring wordt gedaan door een gecertificeerde sportarts, met expertise op het gebied van aangepaste sport. De inspanningstest wordt door de test coördinator/ een bewegingswetenschapper samen met de sportarts afgenomen en geanalyseerd.

Wilt u meer weten over de verschillende sportmedische keuringen binnen Reade? Bezoek dan de speciale pagina Sportmedische keuring

Coördinator: 

Linda van Vliet
l.v.vliet@reade.nl
T 06 45 79 01 28

Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is een academisch sportwetenschappelijk instituut waar (a) wetenschappelijke kennis maatschappelijk en economisch toepasbaar wordt gemaakt, (b) nieuwe kennis wordt ontwikkeld en (c) een structurele plaats wordt gegeven aan wetenschappelijke ondersteuning in de aangepaste sport. Of het nu gaat om sporten binnen de zorgbehandeling, sporten als actieve leefstijl of om bijvoorbeeld sporten op topniveau. Voor de aangepaste sport is veel waardevolle kennis beschikbaar. Deze kennis wordt in de sportpraktijk echter nog te weinig gebruikt. Eenvoudigweg omdat sporters, begeleiders en coaches vaak niet weten waar deze te vinden is. Of omdat deze in wetenschappelijke artikelen lastig te lezen en te doorgronden is.

Het Kenniscentrum maakt op vele fronten de vertaalslag naar de praktijk. Die kan bestaan uit sport en bewegen (breedtesport in het kader van gezondheid) en de prestatiesport (topsport en talenten). Het Kenniscentrum zorgt ervoor dat de kennis op allerlei manieren wordt gebundeld, verspreid en ingebed in het veld. Daarnaast is het Kenniscentrum een platform waar de zorg, de sport, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen kunnen werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. Sport en lichaamsbeweging in relatie tot gezondheid en presteren staan hier centraal.

Contactpersoon:

prof dr. Thomas Janssen, hoogleraar bewegingswetenschappen VU / Reade
Kenniscentrum
T 020 607 16 99
sportscience@reade.nl