Sportmedische keuring

Testcentrum CASA Reade heeft drie pakketten samengesteld. 
Het sportmedisch onderzoek wordt uitgevoerd en gerapporteerd door Sport Medisch Adviescentrum SMA Jessica Gal sportartsen (www.fysiomed.com). De inspanningstesten worden door het Testcentrum uitgevoerd en gerapporteerd.

Pakket 1 - Basis Sportmedisch onderzoek 
Dit sportmedisch onderzoek is een sportmedische screening zonder inspanningstest. De sporter wordt op verschillende onderdelen getest om de gezondheid van de sporter in beeld te brengen. 

Het onderzoek bestaat uit: 

  • Een uitgebreide vragenlijst over uw sportbeoefening en over relevante medische gegevens;
  • Een meting van lengte, gewicht, vetpercentage en bloeddruk;
  • Een uitgebreid lichamelijk onderzoek met speciale aandacht voor het houding- en bewegingsapparaat;
  • Een longfunctieonderzoek;
  • Een cardiovasculaire screening met hartfilmpje (rust ECG);
  • Bloedonderzoek (Hb, totaal cholesterol, HDL en glucose).

Dit onderzoek  kan op een herhaalde basis worden uitgevoerd om de gezondheid van de sporter te monitoren. 

Interventieduur circa 1,0 uur.

Pakket 2 - Groot Sportmedisch onderzoek
Binnen dit pakket wordt naast het basis sportmedisch onderzoek ook een maximale inspanningstest met ademgasanalyse uitgevoerd. Dit geeft de sporter een totaalbeeld van zowel zijn gezondheid als zijn conditie. Deze test kan op een herhaalde basis worden uitgevoerd om de prestatieverbeteringen van de sporter in kaart te brengen.

Het onderzoek bestaat uit:

  • Basis Sportmedisch Onderzoek (inhoud zie pakket 1);
  • Een maximale inspanningstest met ademgasanalyse.

Voor de inspanningstest is het mogelijk om extra opties te kiezen:

  • Lactaatmeting
  • ECG monitoring en analyse.

Interventieduur circa 2,0 uur.

Pakket 3 - Topsportmedisch onderzoek
Dit pakket omvat het Basis Sportmedisch Onderzoek inclusief inspanningstest met ademgasanalyse, ECG tijdens inspanning, drempelwaarden- en trainingszone bepalingen met aanvullend trainingsadvies.

Interventieduur circa 2,5 uur.

Tarieven en vergoedingen
Bekijk de tarievenlijst voor de verschillende sportmedische onderzoeken.

Indien u aanvullend verzekerd bent, kan (een gedeelte van) het sportmedisch onderzoek via uw verzekering worden vergoed. Bekijk het overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar in 2017.