Kenniscentrum

Het Kenniscentrum is een academisch sportwetenschappelijk instituut waar (a) wetenschappelijke kennis maatschappelijk en economisch toepasbaar wordt gemaakt, (b) nieuwe kennis wordt ontwikkeld en (c) een structurele plaats wordt gegeven aan wetenschappelijke ondersteuning in de aangepaste sport. Of het nu gaat om sporten binnen de zorgbehandeling, sporten als actieve leefstijl of om bijvoorbeeld sporten op topniveau. Voor de aangepaste sport is veel waardevolle kennis beschikbaar. Deze kennis wordt in de sportpraktijk echter nog te weinig gebruikt. Eenvoudigweg omdat sporters, begeleiders en coaches vaak niet weten waar deze te vinden is. Of omdat deze in wetenschappelijke artikelen lastig te lezen en te doorgronden is.

Het Kenniscentrum maakt op vele fronten de vertaalslag naar de praktijk. Die kan bestaan uit sport en bewegen (breedtesport in het kader van gezondheid) en de prestatiesport (topsport en talenten). Het Kenniscentrum zorgt ervoor dat de kennis op allerlei manieren wordt gebundeld, verspreid en ingebed in het veld. Daarnaast is het Kenniscentrum een platform waar de zorg, de sport, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen kunnen werken aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten. Sport en lichaamsbeweging in relatie tot gezondheid en presteren staan hier centraal.

Contactpersoon:

prof dr. Thomas Janssen, hoogleraar bewegingswetenschappen VU / Reade
Kenniscentrum
T 020 607 16 99
sportscience@reade.nl