Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens het 7-weken durende programma leert u de mogelijkheden van uw arm en hand optimaal benutten, zodat u uw arm en hand zoveel mogelijk kunt inzetten bij alle activiteiten die u in het dagelijks leven doet. We schakelen uw niet-aangedane arm en hand tijdelijk uit middels het dragen van een speciale handschoen. Hierdoor wordt u gedwongen om de aangedane arm/hand te gebruiken. Oefeningen eenhandig doen en veelvuldig herhalen heeft een positieve invloed op uw arm-/handvaardigheid. Herhaling is namelijk een belangrijk aspect voor het (opnieuw) leren van bewegingen.

In het CIMT-programma werkt u aan uw eigen doelen, op uw eigen tempo en niveau. Het interdisciplinaire behandelteam bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten, en een groepsbegeleider. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts.

Voorafgaand aan het behandelprogramma zal uw arm/handfunctie in kaart worden gebracht door het afnemen van testen. Ook zal er met u een gesprek zijn waarin uw mogelijkheden, hulpvraag en motivatie besproken worden. Na afloop van het CIMT-programma zullen de testen nogmaals worden afgenomen, zodat u en het behandelteam inzicht krijgen in de verbeteringen.

U krijgt verschillende therapieën:

  • Shaping; het inslijpen van basisbewegingen met 1 hand
  • Eenhandigheidstraining; door middel van praktische (meer complexe) activiteiten
  • Tweehandigheidstraining; waarbij alledaagse tweehandige activiteiten geleerd worden, waarbij de aangedane arm weer een actieve rol krijgt

Daarnaast bestaat het programma uit:

  • Voorlichting over hoe het herstel van de arm/hand tot stand komt en over gedragsverandering
  • Ontspanning
  • Individuele gesprekken

De meerwaarde van trainen in een groep is dat u steun aan elkaar heeft en elkaar ook kunt motiveren door te zetten, tijdens dit intensieve programma.