Effecten van elektrostimulatie op risicofactoren voor het ontwikkelen van decubitusplekken bij mensen met een dwarslaesie: een gefocust literatuuroverzicht

Hoofdstuk 2 van het proefschrift van Christof Smit “Electrical stimulation in spinal cord injury, development of a pressure ulcer prevention method”

Doorzitplekken (decubitus) zijn veelvoorkomend en een groot probleem voor mensen in een rolstoel, zoals mensen een dwarslaesie. Van alle dwarslaesiepatiënten ontwikkelt 85% ten minste één decubitusplek gedurende zijn of haar leven. Speciale kussens en matrassen, regelmatig bewegen tijdens het zitten en goed aangemeten rolstoelen kunnen helpen tegen decubitusplekken, maar dit is niet altijd voldoende om alle decubitusplekken te voorkomen. Het hebben van een decubituswond resulteert in een groot ongemak, een mindere kwaliteit van leven en hoge medische kosten. Daarom is het heel belangrijk om decubitus te voorkomen. In dit literatuuroverzicht van wetenschappelijke artikelen een overzicht van de effecten van Elektro Stimulatie (ES) op de factoren die decubitus kunnen veroorzaken. De factoren waar naar gekeken is, zijn: de druk op de zitbeenderen tijdens het zitten, de doorbloeding van huid en spieren, de hoeveelheid spiermassa en -kracht en de spierstijfheid.

Er is uiteindelijk naar 34 onderzoeken gekeken over het gebruik van ES om decubitus te voorkomen bij mensen een dwarslaesie. Deze onderzoeken gebruiken allerlei verschillende soorten ES, zodat het moeilijk is om deze goed met elkaar te vergelijken en daaruit af te leiden welke vorm van ES je het beste kunt gebruiken om decubitus te voorkomen. Daarnaast is het het beste als er een controle groep is bij een wetenschappelijk onderzoek, zodat je de groep met ES kan vergelijken met de groep zonder ES. Dit is niet het geval bij de meeste van 34 onderzoeken. Daarnaast is er nog weinig gekeken naar de langere termijneffecten van ES; krijgen mensen na 1 of 2 jaar gebruik van ES minder of geen decubitus. Dit is omdat de kosten van deze studies heel erg hoog zijn.

Conclusie:
Het is moeilijk om te zeggen welke vorm van ES het beste werkt en hoe vaak per week je het moet gebruiken om decubitus te voorkomen. Uit al deze onderzoeken blijkt wel dat er een redelijk goed bewijs is dat ES kan helpen om decubitus te voorkomen. De spiermassa en spierkracht wordt groter als je ES gebruikt. De doorbloeding en het zuurstofgehalte van de huid en spieren verbetert. En de druk op de zitbeenderen wordt minder tijdens de elektrostimulatie.

Klik hier voor de volledige samenvatting van het proefschrift "Electrical stimulation in spinal cord injury, development of a pressure ulcer prevention method”