Wat is de duur van behandeling door het NMA-team?

Een revalidatiedagbehandeling kan variëren in duur, afhankelijk van uw doelen. Dit kan variëren ze weken tot drie tot vier maanden. Tijdens het revalidatieproces wordt iedere zes tot acht weken een overleg gepland tussen uw behandelaren en is er een contactmoment op de poli met u en uw arts, om de voortgang en doelen voor een eventuele volgende periode te bespreken. Aan het einde van het revalidatietraject rapporteert de revalidatiearts de bevindingen, behaalde resultaten en eventuele adviezen naar uw huisarts en/of specialist.

Na afronding van de revalidatiedagbehandeling wordt u, na ongeveer vier maanden, nogmaals uitgenodigd voor een afspraak op de polikliniek met de revalidatiearts. Tijdens deze afspraak wordt de revalidatieperiode geëvalueerd. Tevens wordt dan met u besproken of vervolgcontroles nodig zijn.