Wie komt in aanmerking voor revalidatiebehandeling NMA?

Het NMA-team is een interdisciplinair werkend team. Dat wil zeggen dat de diverse behandelaars nauw samenwerken rondom uw hulpvraag. Het behandelteam bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, (neuro)psycholoog/gedragsdeskundige, logopedist, en diëtist. Daarnaast kan het team zo nodig worden uitgebreid met gespecialiseerde verpleegkundigen (op het gebied van incontinentie of decubitus), sportbegeleiding, een orthopedisch schoentechnicus en een orthopedisch instrumentmaker. Ook geestelijke begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

Ook wordt er voor mensen met NMA samengewerkt met de gemeente Amsterdam vanuit Adviesbureau Reade. Met het project ‘Maatwerk’ kan gebruik gemaakt worden van voorzieningenadviseurs en casemanagers bij de vaak complexe aanvraag van voorzieningen en aanpassingen.

Neuromusculaire aandoeningen hebben een grote invloed op uw dagelijks leven en zijn helaas niet te genezen. Daarom richt de revalidatie zich met name op het leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en de kwaliteit van leven. Centraal staat hoe u uw mogelijkheden optimaal kunt leren benutten, zodat u in het dagelijks leven zoveel mogelijk kunt blijven doen wat u wílt doen. Uw behoeften en wensen zijn uitgangspunt van de behandeling. De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • omgaan met minder energie, een verminderd uithoudingsvermogen, achteruitgang van de arm-/handfunctie
  • staan, lopen en traplopen
  • zelfverzorging, huishouden
  • werk, vrijetijdsbesteding en onderhouden van sociale contacten
  • realisatie van aanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen
  • acceptatie en verwerking van de ziekte
  • seksualiteit en intimiteit
  • ademhaling, eten en communicatie

Na het gesprek met de revalidatiearts volgt een observatieperiode van vier weken. Afhankelijk van uw vragen zijn hier diverse behandelaren bij betrokken. Tijdens deze periode worden uw vragen geïnventariseerd en doen we onderzoek naar uw klachten en de gevolgen ervan. U heeft meestal een gezamenlijk kennismakingsgesprek met de fysiotherapeut en ergotherapeut, een gesprek met de psycholoog en maatschappelijk werker en een gesprek met de logopedist en diëtist. Deze worden zo nodig vervolgd door individuele contacten.

Na afloop van de observatieperiode bespreekt het team onder leiding van de revalidatiearts zijn bevindingen. Deze bevindingen en een voorstel voor een eventuele behandeling bespreekt de arts vervolgens met u.

Binnen de revalidatiebehandeling wordt aan de hand van uw hulpvragen telkens een kernprobleem geformuleerd, het belangrijkste onderwerp voor u, waar u met het behandelteam aan gaat werken.