Wat is de duur van de behandeling?

Het is moeilijk om vooraf aan te geven hoe lang de revalidatie duurt. De periode verschilt per persoon. Na een onderzoeksfase, de eerste twee tot drie weken van uw behandeling, kan de revalidatiearts een inschatting maken. De arts overlegt daarna geregeld met u of deze inschatting nog steeds juist is.

Wanneer u klinisch revalideert, wordt al tijdens de eerste behandelplanbespreking de verwachtingen rondom ontslag met u besproken. Naar welke ontslagbestemming wordt toegewerkt en welke hulp en/of voorzieningen is hierbij nodig? Vervolgens bereidt u zich geleidelijk, samen met uw partner of naaste betrokkenen en met uw therapeuten, zorgvuldig voor op terugkeer naar uw oude, aangepaste, tijdelijke of nieuwe woning. Een huisbezoek of proefweekend thuis zijn hierbij erg belangrijk. Als het nodig is, volgt na ontslag poliklinische revalidatie. Daarin besteden we aandacht aan vragen en problemen die u thuis of elders tegenkomt.