Wie komt in aanmerking voor de hartrevalidatiebehandeling?

Reade biedt hartrevalidatie voor mensen met hartklachten waarbij onlangs een ingreep heeft plaatsgevonden of waarbij hun persoonlijke situatie (fysiek, sociaal, psychisch) is veranderd als gevolg van het hartprobleem. Reade biedt voor de regio Amsterdam en omstreken complexe hartrevalidatie. Dit wil zeggen dat een behandeling via een van de behandelprogramma’s die in de ziekenhuizen wordt aangeboden niet toereikend is.

Wanneer u zich wilt aanmelden voor het hartrevalidatieprogramma, heeft u een verwijzing nodig van uw arts.