Biological op maat

Door nieuwe wetenschappelijke inzichten kan Reade het gebruik van de biological nu doelmatiger en persoonlijker maken. Niet iedereen die een biological gebruikt zal dit zijn hele leven nodig hebben. Een biological heeft zoals elk medicijn ook negatieve effecten zoals meer kans op infecties vanwege het remmen van de afweer. Wij willen de dosis afstemmen op wat uw lichaam op dat moment nodig heeft. Wanneer de ziekte rustig is, zal de dosis worden verlaagd en wanneer mogelijk zelfs worden gestopt. Zo wordt de biological op maat gebruikt en voorkomen we dat u onnodig wordt blootgesteld aan een geneesmiddel met ook de bijbehorende bijwerkingen. Zo behalen we het maximale effect met een zo minimaal nodige dosis. Daarnaast wordt met deze persoonlijke aanpak spaarzamer omgegaan met deze dure medicatie. Bekijk ook het filmpje waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat het afbouwproces inhoudt. 

 

Wat is een biological?

Bij reumatische ziekten reageert het afweersysteem actief tegen eigen lichaamscellen, terwijl dit niet de bedoeling is. De ontsteking die hierbij, onder andere, in de gewrichten ontstaat wordt veroorzaakt door verschillende stoffen van het afweersysteem, zoals TNF. Biologicals remmen het afweersysteem en de belangrijkste bijwerking van deze medicijnen is dan ook het gevoeliger zijn voor infecties zoals een verkoudheid.

Biologicals zijn medicijnen die gedeeltelijk of geheel uit dierlijk of menselijk eiwit bestaan. Ze remmen de stoffen die de ontsteking veroorzaken. Dat voorkomt schade aan de gewrichten en zorgt ervoor dat mensen zich beter voelen. Ze worden toegediend via een infuus of injectie. Voorbeelden zijn de TNF blokkers zoals Humira en Enbrel, zie voor het volledige overzicht onderstaande tabel. Biologicals worden toegevoegd wanneer behandeling met traditionele reumaremmers of onstekingsremmers zoals methotrexaat of naproxen niet voldoende effectief blijken te zijn.

Het maken van biologicals is complex. Zij bestaan uit grote eiwitten die in levende cellen worden geproduceerd in de bio-industrie. Dit maakt ook dat zij nooit exact hetzelfde kunnen zijn, er zullen per keer dat de medicijnen gemaakt worden kleine verschillen zijn. Deze verschillen hebben geen invloed op de behandeling van de reumatische ziekten. Sinds kort zijn ook de zogenoemde biosimilars op de markt. De eerste die nu voorgeschreven wordt is de biosimilar van Infliximab (Remicade) die Remsima wordt genoemd. Ondanks dat deze uit een andere fabriek komt is het werkzame bestandsdeel hetzelfde. Zoals hierboven genoemd is het productieproces complex en kan ook de biosimilar nooit identiek zijn aan originele biological, maar de verschillen die zijn gevonden zijn vergelijkbaar met de verschillen tussen de productielijnen van de originele biological over de jaren heen. Uit onderzoek is gebleken dat de biosimilar net zo effectief is als originele biological in het behandelen van reumatische ziekten.

Wanneer komt u in aanmerking voor het afbouwproces?

Tijdens de controleafspraak met uw reumatoloog en via de biopoli of dagbehandeling, wordt het beloop van uw ziekte goed gecontroleerd. Zien de reumatoloog en u dat uw reuma rustig is, dan wordt gestart met afbouwen. Dit betekent dat de medicatie minder vaak toegediend hoeft te worden. Gaat het afbouwen goed en blijft de ziekte rustig, dan wordt gekeken of stoppen met de biological mogelijk is. Wanneer u gaat afbouwen zullen de reumatoloog en verpleegkundige u regelmatig willen zien, zodat het afbouwen goed gecontroleerd kan worden.

Mocht de ziekte toch weer actiever worden, dan kunt u binnen een paar dagen terecht op de flare-poli. Flare betekent de opvlamming van de ziekte. Op deze poli kan het medicatiebeleid direct worden aangepast naar de laatst effectieve dosis.

Wij hebben ‘Veel gestelde vragen’ omtrent biologicals gebruik en afbouwen verzameld en voorzien van een antwoord. U kunt natuurlijk ook uw vragen stellen aan uw reumatoloog tijdens uw eerstvolgende afspraak. Hij/zij bespreekt met u het verdere verloop van uw behandeling.

Welke type biologicals zijn er per aandoening?

 

Biological

Aandoening

TNF

Reumatoide artritis

Artritis psoriatica

Ziekte van Bechterew

Jeugdreuma

Adalimumab (Humira®)

Certolizimab Pegol (Cimzia®)

Etanercept (Enbrel®)

Golimumab (Simponi®)

Infliximab (Remsima®, Remicade®)

 

Interleukine-1

 

 

 

 

Anakinra (Kineret 100®)

 

 

 

Interleukine-6

 

 

 

 

Tocilizumab (RoActemra®)

 

 

 

T-cellen

 

 

 

 

Abatacept (Orencia®)

 

 

B-cellen

 

 

 

 

Rituximab (MabThera®)

 

 

 

 

Veelgestelde vragen over het afbouwproces

Waarom moet ik afbouwen?

Bij de start van een biological krijgt iedereen dezelfde dosering, ondanks de verschillen tussen de verschillende mensen. Daarnaast kan het zijn dat u te veel aan medicatie gebruikt dan het lichaam op dit moment nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer de ziekte rustig is. Te veel aan medicatie kan weer leiden tot meer kans op bijwerkingen. Dit is de reden dat we de dosis willen afstemmen op wat uw lichaam nodig heeft. Veilig en effectief gebruik van de biological staat hierin voorop. Daarnaast wordt met deze persoonlijke aanpak spaarzamer omgegaan met deze dure medicatie.

Waar kan ik terecht als ik weer klachten krijg nadat ik ben afgebouwd?

Bij een toename van klachten kunt u zo snel mogelijk terecht bij de speciaal opgezette flare-poli. “Flare” betekent een opvlamming van de ziekte. We streven er naar dat u binnen twee dagen gezien wordt op deze flare-poli. Nemen uw klachten toe? Bel dan naar: 020 242 10 00.

Krijg ik mijn biological weer terug als ik meer klachten krijg na het afbouwen van de biological? 

Bij toename is het mogelijk om terug te gaan naar de voor u meest effectieve dosering. Bij klachten kunt u contact opnemen met de flare-poli. Daar wordt u goed nagekeken en waar nodig wordt de dosering aangepast.

Als blijkt dat ik toch een lagere dosering nodig heb en niet volledig kan afbouwen, hoe lang mag ik deze lagere dosering dan gebruiken?

Het doel is een zo’n optimale en veilig mogelijke behandeling voor de patiënten. Dit kan betekenen wanneer de ziekte is opgevlamd na het afbouwen, u op de dosering blijft die voor u het meest effectief is. Deze dosering krijgt u zo lang als nodig.

Als ik herstart met een biological na een flare, ga ik dan opnieuw afbouwen als de ziekte weer rustig is?

Dit is voor iedere persoon anders en wordt overlegd met uw behandelend reumatoloog. Dat u een keer een opvlamming van de ziekte (flare) heeft gehad, betekent niet dat u nooit meer kunt afbouwen.

Ik heb een moeilijk te behandelen reuma en na een heleboel proberen eindelijk een biological met effect gevonden. Wat als ik niet wil afbouwen?

Het afbouwen van een biological is een beslissing die u samen maakt met uw behandelend reumatoloog.

Loop ik extra risico op schade aan mijn gewrichten bij het afbouwen van een biological?

Nee, u loopt geen extra risico op schade aan uw gewrichten. U stopt alleen als de ziekte rustig is en er geen ontstekingen zijn. Er bestaat een kans dat de ziekte opvlamt wanneer u bent gestopt. Bij klachten kunt u contact opnemen met flare-poli.

Is stoppen altijd het doel?

Het doel is om niet méér medicatie te gebruiken dan nodig is. Stoppen is niet het doel, optimaal behandelen wel. Dit kan variëren van gebruik van de startdosering, verminderen van dosering of tot helemaal stoppen.

Wordt het beleid omtrent afbouwen van biologicals alleen toegepast binnen Reade?

Nee, dit beleid wordt zowel nationaal als internationaal steeds vaker toegepast. Dit beleid is gebaseerd op ervaringen binnen Reade en (internationaal) wetenschappelijke onderzoek.

Heeft het afbouwen van biologicals te maken met bezuinigingen binnen Reade?

Nee. Het doel van Reade is om voor u de meest optimale en veilige behandeling te geven, waarbij we overbehandeling willen voorkomen. Dit is gebaseerd op ervaring binnen Reade en (internationaal) wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk wordt hierdoor spaarzamer omgegaan met dure medicatie. Dit mag natuurlijk nooit te koste gaan van uw behandeling, daarom houden wij uw ziekteactiviteit zorgvuldig in de gaten.