CAT: nieuw soort vragenlijst voor mensen met (reumatoïde) artritis

In de gezondheidszorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van vragenlijsten om de klachten van mensen in kaart te brengen. Deze vragenlijsten zijn vaak lang en veel vragen zijn niet direct relevant voor degene die de vragenlijst invult. Daardoor ervaren mensen het invullen van deze vragenlijsten vaak als erg belastend.

Waar staat CAT voor?

In Amerika is een nieuw soort vragenlijst gemaakt: een “computer adaptieve test” (CAT). Een CAT is een vragenlijst waarbij de computer de volgende vraag uitkiest op grond van de antwoorden die al gegeven zijn. Door deze manier van vragen stellen hoeft maar een deel van de vragen (3-7 vragen) beantwoord te worden (en niet de hele vragenlijst). In Amerika zijn CATs gemaakt om onder andere “lichamelijk functioneren”, “slaapproblemen” en “participatie” in kaart te brengen. Deze drie onderwerpen zijn vaak belangrijk voor mensen met (reumatoïde) artritis.

Wat is het doel van deze studie?

De Amerikaanse vragenlijsten zijn vertaald in het Nederlands-Vlaams. Voordat deze Nederlands-Vlaamse vragenlijsten gebruikt kunnen worden, moeten we nagaan of de vertaling van deze vragenlijsten net zo goed is als de originele Amerikaanse vragenlijsten. Daarnaast moeten deze nieuwe Nederlands-Vlaamse vragenlijsten worden vergeleken met bestaande vragenlijsten die veel gebruikt worden bij patiënten met artritis, zoals de ” Health Assessment Questionnaire (HAQ)”. Als blijkt dat de Nederlands-Vlaamse vertaling goed is, kunnen we vervolgens CATs maken. In de toekomst hoeven mensen met (reumatoïde) artritis dan niet meer de volledige vragenlijsten in te vullen.

Met wie werken we samen?

Dit wetenschappelijk onderzoek is in samenwerking met de afdeling reumatologie van het UZ Leuven opgezet. Zowel (reumatoïde) artritis patiënten van Reade als van UZ Leuven worden uitgenodigd voor dit onderzoek. Daarnaast is dit wetenschappelijk onderzoek een samenwerking met de Nederlands-Vlaamse PROMIS groep en de Amerikaanse PROMIS groep

Heeft u een uitnodiging van ons ontvangen en wilt u meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek? Dan vindt u hier de vragenlijst.  

Contactpersoon voor meer informatie: J. Bruinsma en M. Crins