CIMT (Constraint Induced Movement Therapy)

CIMT is een intensief oefentherapie-programma voor mensen met een verminderde arm- en handfunctie na hersenletsel. Het staat voor Contraint Induced Movement Therapy. Dit is te vertalen naar “oefentherapie, waarbij de ‘goede’ arm niet ingezet kan worden”.

CIMT berust op twee principes:

 1. het tijdelijk uitschakelen van de ‘goede’ arm, waarmee de aangedane arm gedwongen wordt actief te worden en
 2. het intensief oefenen van de aangedane arm met veel herhalingen.

Er is veel (inter)nationaal onderzoek gedaan naar CIMT, onder andere bij Reade, met positieve resultaten. CIMT blijkt een van de meest effectieve behandelingen van de arm- en handfunctie na niet-aangeboren hersenletsel in landelijke en internationale richtlijnen.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Het CIMT-programma is voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals een CVA, met een verminderde arm- en handfunctie. Het is geïndiceerd bij:

 • een herstellende arm/hand na niet-aangeboren hersenletsel (0-3 maanden na het ontstaan van het hersenletsel)
 • een hand die vergeten wordt om in te zetten bij dagelijkse activiteiten, die minder gebruikt wordt dan mogelijk is op basis van de armfunctie

Criteria om mee te kunnen doen:

 • U kunt voorwerpen met uw aangedane arm/hand pakken en loslaten;
 • U kunt zelfstandig oefenen;
 • U bent belastbaar genoeg om het hele programma te volgen;
 • U bent zeer gemotiveerd om het programma te volgen;
 • U kunt uw eigen hulpvraag formuleren op het gebied van arm- handfunctie.

Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het CIMT programma heeft u een verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist voor de revalidatiearts. De revalidatiearts bepaalt tijdens een consult of u in aanmerking komt voor de CIMT.

Bent u op dit moment in behandeling bij Reade? Dan kunt u zich rechtstreeks bij uw revalidatiearts aanmelden voor het CIMT-programma.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens het 7-weken durende programma leert u de mogelijkheden van uw arm en hand optimaal benutten, zodat u uw arm en hand zoveel mogelijk kunt inzetten bij alle activiteiten die u in het dagelijks leven doet. We schakelen uw niet-aangedane arm en hand tijdelijk uit middels het dragen van een speciale handschoen. Hierdoor wordt u gedwongen om de aangedane arm/hand te gebruiken. Oefeningen eenhandig doen en veelvuldig herhalen heeft een positieve invloed op uw arm-/handvaardigheid. Herhaling is namelijk een belangrijk aspect voor het (opnieuw) leren van bewegingen.

In het CIMT-programma werkt u aan uw eigen doelen, op uw eigen tempo en niveau. Het interdisciplinaire behandelteam bestaat uit ergotherapeuten, fysiotherapeuten, en een groepsbegeleider. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts.

Voorafgaand aan het behandelprogramma zal uw arm/handfunctie in kaart worden gebracht door het afnemen van testen. Ook zal er met u een gesprek zijn waarin uw mogelijkheden, hulpvraag en motivatie besproken worden. Na afloop van het CIMT-programma zullen de testen nogmaals worden afgenomen, zodat u en het behandelteam inzicht krijgen in de verbeteringen.

U krijgt verschillende therapieën:

 • Shaping; het inslijpen van basisbewegingen met 1 hand
 • Eenhandigheidstraining; door middel van praktische (meer complexe) activiteiten
 • Tweehandigheidstraining; waarbij alledaagse tweehandige activiteiten geleerd worden, waarbij de aangedane arm weer een actieve rol krijgt

Daarnaast bestaat het programma uit:

 • Voorlichting over hoe het herstel van de arm/hand tot stand komt en over gedragsverandering
 • Ontspanning
 • Individuele gesprekken

De meerwaarde van trainen in een groep is dat u steun aan elkaar heeft en elkaar ook kunt motiveren door te zetten, tijdens dit intensieve programma.

Wat is de duur van de behandeling?

Het CIMT-programma duurt 7 weken, aaneengesloten. De andere dagen van de week oefent u in uw thuissituatie, zo mogelijk ondersteund door de mensen in uw naaste omgeving.

Voorafgaand aan het behandelprogramma zal uw arm/handfunctie in kaart worden gebracht door het afnemen van testen. Ook zal er met u een gesprek zijn waarin uw mogelijkheden, hulpvraag en motivatie besproken worden. Na afloop van het CIMT-programma zullen de testen nogmaals worden afgenomen, zodat u en het behandelteam inzicht krijgen in de verbeteringen.

Op welke locaties kunt u terecht?

U kunt terecht op de volgende locatie van Reade:

 • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)