Elektrostimulatie

Elektrostimulatie is een manier om via elektrische prikkels door de huid heen, zenuw- en/of spiervezels te stimuleren, waardoor spieren geactiveerd kunnen worden. Elektrostimulatie bestaat al langere tijd, maar Reade Revalidatie zet als eerste revalidatiecentrum in Nederland deze techniek in als behandelmethode bij mensen met een dwarslaesie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van oppervlakte (transcutane) elektrostimulatie. Elektroden worden op de huid geplaatst, welke verbonden worden met een elektrostimulatie-apparaat. Door middel van elektrische impulsen, door de huid heen, worden de spieren geactiveerd. Reade baseert zich hierbij op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en voert ook zelf wetenschappelijk onderzoek uit.

Binnen Reade wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van spieractivatie. Spieren van het zitvlak kunnen geactiveerd worden om decubituswonden (op het zitvlak) te voorkomen. Daarvoor worden losse electroden, die op de huid geplakt worden gebruikt.

Een andere vorm is functionele elektrostimulatie. Dit betekent dat het resultaat van de elektrostimulatie een verbetering in het dagelijks leven moet opleveren, het moet dus functioneel zijn. Vaak is dit in de vorm van een fietsbeweging van armen en/of benen.

Reade baseert zich op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, zie de kennisbank in de rechterkolom.

 

 

Deze video is mogelijk gemaakt door BerkelBike.

Wie komt in aanmerking voor behandeling met elektrostimulatie?

Elektrostimulatie bestaat in vele vormen, en wordt steeds meer voor medische doeleinden ingezet. Bij Reade wordt elektrostimulatie op dit moment onder andere ingezet bij mensen met een dwarslaesie. Hierdoor verbetert de kwaliteit of de ‘gezondheid’ van deze spier. Zowel de doorbloeding als het spiervolume zal toenemen. Reade is van mening dat alle mensen met verlamde spieren baat hebben bij elektrostimulatie, met elektrostimulatie kunnen verschillende revalidatiedoelen bereikt worden.

Zowel bij klinische als poliklinische behandeling zal het elektrostimulatie-adviesteam ingeschakeld worden om u voor te lichten over de mogelijkheden van elektrostimulatie. Dit adviesteam stelt een individueel advies op, u krijgt dus vanuit Reade maatwerk geleverd speciaal gericht op uw doelen. 

Aanmelden kan alleen met een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist. Na de aanmelding zal u worden opgeroepen op de poli bij de revalidatiearts en ingepland worden voor advies van het elektrostimulatie adviesteam.

 

Hoe ziet de behandeling met elektrostimulatie er uit?

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van doelen waarbij elektrostimulatie ingezet wordt binnen Reade.

Complicaties voorkomen

 • Decubitus voorkomen en herstel van decubitus bevorderen
  Ongeveer 85% van de mensen met een dwarslaesie krijgt één of meerdere malen in het leven te maken met doorlig/zitwonden (decubitus). Meestal betekent dit een opname in het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum en een enorme terugval, zowel mentaal als fysiek. Door middel van elektrostimulatie probeert Reade het herstel van decubitus te bevorderen en het ontstaan van decubitus te voorkomen. Door het gebied rondom de wond(en) te stimuleren, neemt de doorbloeding en spiermassa toe en zal dit het herstel bevorderen.
 • Spasticiteit verminderen en/of beïnvloeden
  Spasticiteit als gevolg van een dwarslaesie kan zowel positieve als negatieve invloeden hebben. Vooral bij negatieve invloeden, denk aan pijn, wonden door schuifkrachten en problemen bij het bewegen, is het wenselijk deze spasticiteit te verminderen en/of te beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat elektrostimulatie spasticiteit kan verminderen en/of beïnvloeden. Door 1-2 uur per dag te stimuleren, kan de spasticiteit tot wel 24 uur verminderd/beïnvloed worden. Door de spasticiteit te verminderen, kan deze bewuste spieraansturing beter zichtbaar worden. Natuurlijk is het in alle gevallen belangrijk dat u het juiste stimuleringsprogramma gebruikt. Reade gaat graag met u op zoek naar het beste programma voor u.
 • Lage bloeddruk beïnvloeden
  Mensen met een hoge dwarslaesie hebben vaak vlak na het ontstaan van de dwarslaesie een lage bloeddruk. Dit komt doordat de bloedvaten onder het laesieniveauopen gaan staan. Ook het ontbreken van spieractiviteit, de spierpompfunctie werkt niet langer, speelt een grote rol hierbij. Door middel van elektrostimulatie worden de spieren geactiveerd en daarmee ook de spierpompfunctie. Hierdoor wordt er meer bloed teruggepompt naar het hart, waardoor de bloeddruk stijgt.
 • Energieverbruik vergroten en daardoor mogelijk overgewicht voorkomen
  Iemand met een dwarslaesie die zich zittend verplaatst, verbruikt bij bewegen, maar ook in rust minder energie dan iemand die lopend verplaatst. Dit betekent dat een persoon met een dwarslaesie om hetzelfde aantal calorieën te verbranden, veel meer moet sporten/bewegen omdat alleen de armen gebruikt kunnen worden. Voor iemand met een hoge laesie, waarbij ook de armen aangedaan zijn, is de calorieverbranding nog moeizamer. Door middel van elektrostimulatie kunnen de been- en armspieren toch geactiveerd worden om zo het energieverbruik te vergroten. Reade biedt een combinatie van handbiken én elektrostimulatie van de benen aan, zodat zowel been- als arm-arbeid geleverd wordt.

Fitheid vergroten

 • Fysieke fitheid verbeteren
  Fysieke fitheid is de samenhang tussen uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid en coördinatie. De belangrijkste indicator voor fitheid is het uithoudingsvermogen. Binnen de revalidatie is fysieke fitheid een voorwaarde om mobiliteit en zelfstandigheid te herwinnen. Bij een grote fysieke fitheid ben je meer belastbaar en kan je de dagelijkse activiteiten beter aan. Elektrostimulatie kan helpen om de spieren van benen en armen te activeren en zo de fysieke fitheid te verbeteren.
 • Mentale fitheid verbeteren
  Naast het verbeteren van de fysieke fitheid, ziet Reade ook het effect van elektrostimulatie op de mentale fitheid. Vooral mensen met een hoge laesie die weinig mogelijkheden hebben zich fysiek in te spannen, voelen zich mentaal beter na een trainingssessie met elektrostimulatie. Het gevoel en het zien van het bewegen van armen/benen geeft een voldaan gevoel en geeft ook het gevoel dat er daadwerkelijk een inspanning geleverd is. Daarnaast komen er bij ieder mens tijdens een fysieke inspanning hormonen vrij die een ‘gelukkig’ gevoel geven. Dit effect van elektrostimulatie moet zeker niet onderschat worden en geeft een extra motivatie elektrostimulatie ook na de revalidatieperiode bij Reade door te zetten.

Functioneel herstel bevorderen

 • Bij een incomplete laesie is het mogelijk functioneel herstel te bevorderen met behulp van elektrostimulatie. Hierbij is belangrijk dat de cliënt in staat is de spier(en) motorisch aan te sturen. Door middel van elektrostimulatie kan het bewust aansturen van de spier(en) geoefend worden tijdens actieve oefeningen onder begeleiding van de (fysio)therapeut.