Heen en Weer Boekje

Jonge kinderen (4- 9 jaar) met jeugdreuma kunnen in hun schoolse functioneren beperkt worden door pijn, vermoeidheid en moeite met bewegen. Adequaat omgaan met deze symptomen op school vraagt een ‘shared management benadering' tussen het kind, de ouder, school en de hulpverlener. Het Heen en Weer boekje is een zelfmanagement instrument dat het kind gestructureerd ondersteunt in het omgaan met jeugdreuma gedurende schooldagen.

Tijdens de revalidatie leert een kind en zijn ouders in de voorbereidingsfase de elementen te gebruiken uit deze methode:

  • Inzicht en aangeven van mate en locatie van pijn door middel van een pijn poppetje
  • Inzicht en aangeven hoeveel energie je nog hebt door middel van glazen limonade vol/halfvol of leeg
  • Gebruik maken van stoplicht methode waarbij groen-oranje-rood staan voor de aanpassing van de intensiteit van de acties
  • Alternatieven bedenken en uitproberen voor beperkte activiteiten

In de actiefase wordt het heen en Weer boekje dagelijks ingezet als communicatiemiddel tussen ouders en kind met school over de wisselende symptomen en de benodigde aanpassingen.

Op deze manier wordt een kind met een chronische aandoening vanaf het begin de mogelijkheid geboden om zelf regie te houden over zijn leven.

Het Heen en Weer Boekje is tot stand gekomen in de dagelijkse praktijk: Ouders en kinderen hebben vanaf het begin input gegeven aan de ontwikkeling en de verbetering van het boekje. Dit is een on-going proces, we leren veel van de nieuwe ervaringen.

Op dit moment zijn er geen Heen en Weer Boekjes voorradig en wordt na de evaluatie een verbeterde tweede druk ontwikkeld. Bij deze tweede druk wordt naast het Heen en Weer boekje dat heen en weer naar school gaat ook een leerboekje ontwikkeld. Dit leerboekje wordt straks gebruikt in de voorbereidingsperiode en gaat 'heen en weer' van huis naar therapie.

Initiator van het Heen en Weer Boekje, Jeanette Cappon won 19 september 2017 de Peter Koppe Kwaliteitsprijs 2017. Het prijzengeld t.w.v. €10.000,- wordt ingezet voor de doorontwikkeling van het boekje.