Cliëntenraad

Onze missie is een bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit en beleving van de zorg binnen Reade. Hierbij staan zaken die direct gevolg hebben voor de cliënt centraal.

Reade is op zoek naar leden voor de Cliëntenraad. Bekijk de vacature.

Wat doen wij?

Om de zorg en dienstverlening van Reade te verbeteren heeft de cliëntenraad als belangrijkste taak het uitbrengen van (gevraagd- en ongevraagd) advies aan de Raad van Bestuur van Reade.

In deze adviezen stellen wij meestal verbeterpunten aan de orde die vanuit cliëntperspectief de dienstverlening kunnen optimaliseren. Hiervoor zijn we constant bezig om het beleid en de zorg te helpen verbeteren.

Voor onze adviezen putten wij ondermeer uit:

 • tevredenheidsonderzoeken
 • (spiegel)gesprekken op maat
 • exitinterviews met de cliënt

De resultaten van deze evaluaties vormen de leidraad voor onze adviezen. Daarnaast bekijken we de door de cliënt ingebrachte tips, klachten en meldingen van incidenten.

De Cliëntenraad functioneert met haar adviezen als spreekbuis voor de cliënt binnen Reade. Naast deze input van cliënten, nemen wij ook altijd de input van medewerkers -opmerkingen, tips en adviezen- en natuurlijk onze eigen ervaringen en waarnemingen, ter harte.

Wat zijn onze kernonderwerpen?

Onze kernonderwerpen zijn:

 • Positie van de cliënt
 • Kwaliteitszorg en -bewaking
 • Beleid dat direct met het welzijn van de cliënt te maken heeft, zoals verzorging, wachtlijsten en bejegening
 • Klachtenbehandelingprocedure
 • Belangrijke wijzigingen in de organisatie
 • Nieuw- en verbouw
 • Benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
 • Begroting en jaarrekening

De cliëntenraad is overigens niet het aanspreekpunt voor individuele problemen en/of klachten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Jaarverslagen

De Cliëntenraad van Reade maakt jaarlijks een jaarverslag.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014