Duyvensz-Nagel Stichting

Naam
Duyvensz-Nagel Stichting

RSIN / Fiscaal nummer
8062.13.681

Contactgegevens
Duyvensz-Nagel Stichting
Postbus 58271
1040 HG Amsterdam
telefoon: 020-6071600
E-mail: DNS@reade.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: mr. T.M. Huisman
Lid: prof.dr. B.A.C. Dijkmans
Penningmeester: J. Roemer
Secretaris: ir. T.A.W. Vogels

Beleidsplan
Het bestuur van de Duyvensz-Nagelstichting stelt voor ieder boekjaar de beschikbare bestedingsruimte vast. Ten behoeve van de vaststelling van de beschikbare bestedingsruimte, doet de Raad van Bestuur van Stichting Reade het bestuur van de Duyvensz-Nagelstichting een deugdelijk onderbouwd voorstel. Het totaalbedrag aan donaties / geldelijke ondersteuningen die gedurende een boekjaar worden ontvangen / toegezegd, zal het bedrag van de voor datzelfde boekjaar vastgestelde beschikbare bestedingsruimte niet overschrijden.

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen (reiskosten)vergoeding.

Doelstelling
De Duyvensz-Nagel Stichting dankt haar naam aan het Amsterdamse echtpaar Frans Duyvensz (1880-1973).
Uitgeoefende activiteiten: een tandarts van naam en Johanna Nagel (1888-1968). Tegen het einde van zijn leven, zijn vrouw was inmiddels overleden, raakte Frans Duyvensz door een ongeluk bedlegerig.
Hij werd opgenomen in de Revalidatiekliniek Overtoom, de voorganger van Revalidatiecentrum Amsterdam, Reade. Daar werd hij enkele jaren verzorgd. Toen Frans Duyvensz overleed, 92 jaar oud, liet hij het vermogen dat hij en zijn vrouw hadden opgebouwd na aan de kliniek. Daarmee kwam Revalidatiekliniek Overtoom, en later Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA) en nu Reade, in het bezit van een aanzienlijke som geld.

Doel
Om het geld uit de nalatenschap goed te kunnen beheren, werd op 2 oktober 1974 de Duyvensz-Nagel Stichting opgericht. Het onafhankelijke bestuur van de stichting kreeg de opdracht het vermogen te beleggen en van de opbrengst projecten te financieren. De Duyvensz-Nagel Stichting richt zich met name op de financiering van wetenschappelijk onderzoek in Reade.

Behaalde doelen van de Duyvensz-Nagel Stichting
In de loop der jaren heeft de Duyvensz-Nagel Stichting tal van projecten in Reade, voorheen Revalidatiecentrum Amsterdam, gefinancierd. Enkele recente projecten zijn bijvoorbeeld:

  • Tal van revalidatiehulpmiddelen werden vergoed
  • Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de cliënten te verbeteren; het komt cliënten ten goede. Daarom werd flink meebetaald aan de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek in Reade, onder meer door het financieren van een onderzoekscoördinator.
  • Het Duyvensz-Nagel Onderzoekslaboratorium werd gebouwd. In dat laboratorium wordt wetenschappelijk onderzoek verricht in het kader van de revalidatie. Tal van bewegingsaspecten kunnen worden gemeten: spierfunctie, het functioneren van gewrichten, inspanning, looppatroon, enzovoort. Met de meetapparatuur worden ook diagnoses gesteld en kan het effect van behandelingen gemeten worden bij de individuele cliënt.

Download de jaarrekening 2016