Boeken-1

Boeken

Drooomwerk
"Als alles mogelijk is.... hoe zou je leven je leven er dan uit zien?". Aan de hand van bovenstaande vraag maakten Crying Cowboys (Nicky Fiege en Monica A. Spanjer van Koppenhagen) in opdracht van Reade, 25 portretten van revalidanten, patiënten en medewerkers. In het boek staan de 25 drooomwerken afgebeeld. De opbrengsten van het boek gaan in zijn geheel naar het Drooomfonds. Het Drooomfonds maakt het mogelijk dat ook andere revalidanten en patiënten van Reade een eigen Drooomwerk krijgen. 

Het boek bestellen
Het boek kost € 20,- (inclusief verzendkosten). U kunt het boek bestellen door een e-mail te sturen aan Arja Steij. Maak daarnaast het bedrag over naar rekeningnummer: IBAN NL 87 INGB 069.73.64.046 t.a.v. Reade Amsterdam. Specificeer uw bestelling met: boek Drooomwerk. Na ontvangst van de betaling versturen wij binnen één week het boek toe. Vergeet daarom niet om uw naam en adresgegevens per mail aan ons door te geven.

Pijn & het brein
Leer er maar mee leven' is een boodschap die niemand met chronische pijn wil horen. Eén op de tien mensen heeft langdurig ernstige pijn die veel beperkingen met zich meebrengt. En meestal vinden artsen geen afdoende verklaring op de plek waar de pijn wordt gevoeld. Wie voelt dat er iets mis is in zijn of haar lichaam, wil begrijpen wat er aan de hand is. Dit boek geeft de broodnodige antwoorden.
Drs. Annemarieke Fleming (1974) is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog bij Reade en werkt voor het team Pijnrevalidatie, waar zij patiënten met medisch onvoldoende verklaarde pijn behandelt. Dr. Joke Vollebregt (1954) is als stafarts revalidatie ook aan Reade verbonden. Ook zij heeft voornamelijk te maken met patiënten met onvoldoende begrepen lichamelijke klachten.

Het boek bestellen
Het boek kost € 17,95 (inclusief verzendkosten). U kunt het boek bestellen door ons een e-mail te sturen met uw naam en adresgegevens. Maak daarnaast het bedrag over naar rekeningnummer: IBAN NL 87 INGB 069.73.64.046 t.a.v. Reade Amsterdam. Specificeer uw betaling met: 15927 boek Pijn en het brein. Na ontvangst van de betaling versturen wij binnen één week het boek toe. Vergeet daarom niet om uw naam en adresgegevens per mail aan ons door te geven.