Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is en blijft nodig om onze medische zorg continu te verbeteren. Het levert kennis op die zorgprofessionals helpt te bepalen welke behandeling het beste is voor welke cliënt. Vragen uit de zorgpraktijk worden vertaald naar onderzoek en de onderzoeksresultaten vertalen we vervolgens weer naar de praktijk.

Het wetenschappelijk onderzoek binnen Reade is voornamelijk cliëntgebonden onderzoek. Het richt zich vooral op (vroeg)diagnostiek, evaluatie van nieuwe en bestaande behandelmethoden bij diverse ziektebeelden en diverse cliëntencategorieën en evaluaties van het effect van interventies. Het streven is om al het wetenschappelijk onderzoek in promotietrajecten onder te brengen en daarom promovendi het onderzoek te laten verrichten.

Daarnaast wil Reade zoveel mogelijk medewerkers in wetenschappelijke onderzoeksprojecten laten participeren. Intern wordt het wetenschappelijk onderzoek multidisciplinair uitgevoerd en vindt afstemming plaats tussen divisies en afdelingen om optimale synergie te bewerkstelligen.

Onderzoek verloopt langs twee programmalijnen: 

Reumatologie    Revalidatie

Met wie werken wij samen?

Reade werkt intensief samen met VUmc en AMC. Ook zijn er samenwerkingsverbanden met o.a. Faculteit Bewegingswetenschappen van VU Amsterdam en Stichting Sanquin.

Wist u dat Reade onderdeel is van Amsterdam Rheumatology & immunology Center (ARC)?

Het ARC is de samenwerking tussen AMC, Reade en VUMC waar reumatologisch onderzoek en onderwijs, van deze drie organisaties, onder één noemer wordt gebracht.

Reuma-onderzoekers van AMC, Reade en VUmc bundelen hun krachten in het Amsterdam Rheumatology & immunology Center. Binnen het ARC werken ruim 150 onderzoekers aan de opsporing en behandeling van reumatische en immunologische aandoeningen.
Het grote voordeel van deze samenwerking is dat de concentratie van onderzoekers zal leiden tot innovaties in de behandeling van deze ziekten. De onderzoekers werken samen aan de behandelingen van de toekomst.

Als cliënt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek bij Reade?

Uw arts kan vragen of u mee wilt werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat meestal om het invullen van een vragenlijst, het (anoniem) verzamelen van medische gegevens of het vergelijken van twee (medische (medicamenteuze) behandelingen. Het onderzoek geeft vaak geen direct voordeel voor uzelf. Het voordeel is er voornamelijk om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren.

Door wetenschappelijk onderzoek verbetert de zorg, en de kennis en kunde van artsen en verpleegkundigen. Wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat behandelingen geëvalueerd en geoptimaliseerd worden.

Bent u gevraagd om mee te doen met wetenschappelijk onderzoek?

Nee zeggen mag natuurlijk altijd. Dit heeft verder geen enkele consequenties voor uw behandeling.

Wilt u wel mee doen? U heeft dan uitgebreide informatie over het onderzoek ontvangen. Als u meer vragen heeft, kunt u terecht bij uw behandelend arts. Op de website van de Rijksoverheid staat algemene informatie over meedoen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Promoties

2017

 • Christof Smit
  Onderwerp: Electrical stimulation in spinal cord injury. Development of a pressure ulcer prevention method.
 • Mariette de Rooij
  Onderwerp: Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit
 • Mieke Pouw
  Onderwerp: Farmacodynamiek en kinetiek van biologicals in RA-patiënten.
 • Ingrid Visman
  Onderwerp: hart en vaatziekten bij reumatische ziekten
 • Liesbeth van Vulpen
  Onderwerp: Het effect van functionele powertraining op de loopvaardigheid van kinderen met een spastische cerebrale parese van 4-10 jaar.
 • Joelle van de Hoek
  Onderwerp: Functioneren, zorggebruik en mortaliteit bij patiënten met reumatoïde artritis: de rol van comorbiditeit.

2016

 • Inge v.d. Oever
  Onderwerp: Invloed van screening en biological behandeling op hart- en vaatziekte risico bij reumatoide artritis
 • Eva Kneepkens
  Onderwerp

2015

 • Christiaan van Denderen
  Onderwerp: ziekte van Bechterew. The evolving treatment of ankylosing spondylitis
 • Lia van de Maas
  Onderwerp: Psychomotorische therapie in chronische pijn revalidatie. Verbetering van lichamelijk bewustzijn in multidisciplinaire behandeling  
 • Salima van Weely
  Onderwerp: De waarde van fysieke testen bij de ziekte van Bechterew.
 • Karin Britsemmer
  Onderwerp: Uitkomstmaten bij vroege artritis.