MegaPower

Voor wie?

In september 2011 zijn de eerste kinderen gestart in de Mega Power Groep. Dit is een kracht-en loopvaardigheidstraining voor kinderen met een Cerebrale Parese in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met een vraag op het gebied van de loopvaardigheid.

Te denken valt aan:

  • meer meters kunnen afleggen (in hoger tempo) zodat verplaatsingen op school en met het gezin beter bij te houden zijn,
  • zich beter staande kunnen houden (minder vallen en meer zelfvertrouwen) op een druk schoolplein en in spelsituaties,
  • trappen makkelijker op en af kunnen komen.

Wat houdt het in?

Het programma wordt drie keer per week gegeven over een periode van 12 weken. Een training begint met een opwarming. Daarna volgen de functionele power oefeningen (functionele krachttraining). Ter afsluiting doen we een leuk spel. Om de kinderen goed te motiveren is het programma opgebouwd rond een verhaal met eigen gekozen superhelden.

Bij krachttraining is het van groot belang om drie keer per week te trainen over een langere tijd om echt sterker te worden en om de gewonnen kracht goed te leren gebruiken in de loopvaardigheid. Tijdens het programma wordt ook aandacht besteed aan het vinden van een geschikte sport voor de kinderen. De kinderen kunnen na afloop dan hun kracht en conditie onderhouden op een leuke manier bij een sportvereniging.

Resultaten van de training

De effecten van de training worden vastgelegd met metingen en een interview met ouders. De metingen zijn:

  • spierkracht van kuitspieren en bovenbeenspieren,
  • loopsnelheid gemten met aantal meters afgelegd in 1 minuut looptest,
  • uithoudingsvermogen gemeten met de Shuttle Run test,
  • sprint snelheid gemten met aantal seconden nodig voor de 6x15 meter sprint,
  • motorische vaardigheden op het gebied van staan, lopen, rennen en springen (GMFM),
  • met ouders samen opgestelde GAS doelen.

Uit onderzoek is deze manier van training effectief gebleken om spierkracht, loopsnelheid, sprintsnelheid en uithoudingsvermogen te vergroten van kinderne met een cerebrale parese. De vooropgestelde doelen worden ook goed behaald en ouders geven aan dat hun kind minder moeite heeft met dagelijkse activiteiten na de tainingsperiode.

Wanneer en waar?

De trainingen zijn, onder voorbehoud, van januari t/m mei en van september t/m december op maandag, woensdag en vrijdag van 16.00-17.00 uur. De trainingen vinden plaats in Sportcentrum Reade, Dr. Jan van Breemenstraat 2. De groepen bestaan uit drie tot zes kinderen met drie tot zes trainers (fysiotherapeuten, ergotherapeut en een bewegingsagoog).

Meer informatie/aanmelden

Neem voor meer informatie contact op met kinderfysiotherapeute L. van Vulpen via l.v.vulpen@reade.nl.  
Reade, locatie Dr. Jan van Breemenstraat 2, Postbus 58271, 1040 HG Amsterdam
T 020 - 242 10 00