Netwerklocaties polikliniek Reumatologie

U komt (voor het eerst) bij de reumatoloog in één van onze netwerklocaties. Uw reumatoloog is verbonden aan Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie.

De meest effectieve zorg, zo dicht mogelijk bij huis
Reade biedt, naast de hoofdlocatie aan de Dr. Jan van Breemenstraat te Amsterdam, specialistische reumazorg, ondersteuning en advies in tal van ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. De polikliniek Reumatologie die u nu bezoekt is onderdeel van dit netwerk.

Netwerklocaties Reade Reumatologie

  • Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
  • BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam noord
  • OLVG Oost, Amsterdam oost
  • Zaans Medisch Centrum, Zaandam
  • Waterland Ziekenhuis, Purmerend
  • Gezondheidscentrum De Waterlinie, Uithoorn

Daarnaast heeft Reade een nauwe samenwerking met de Amsterdamse academische ziekenhuizen: VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) en detacheert reumatologen in OLVG West.

Vastleggen gegevens
De administratieve verwerking van uw consulten vindt plaats op de hoofdlocatie. Uw persoonsgegevens worden daar vastgelegd. Vanzelfsprekend zijn deze gegevens alleen toegankelijk voor personeel dat hiertoe bevoegd is. Reade heeft een privacyreglement, waarin de bevoegdheden zijn geregeld.

Financiën
De financiële afhandeling van de consulten en behandelingen door de reumatoloog vindt eveneens op de hoofdlocatie plaats. U (of uw verzekeraar) ontvangt de facturen dan ook van Reade, hoofdlocatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Verder onderzoek, behandeling of opname
Soms wordt u voor verder onderzoek en/of behandeling verwezen naar onze hoofdlocatie. Locatie Dr. Jan van Breemenstraat is een poliklinisch centrum, in andere woorden, de locatie heeft geen bedden. Als een opname in een ziekenhuis noodzakelijk is, gebeurt dit vaak op de gespecialiseerde afdeling voor reumatologie van VUmc. In de omgeving van de Dr. Jan van Breemenstraat geldt betaald parkeren. Voor onze patiënten zijn een beperkt aantal parkeerkaarten beschikbaar. Wanneer u met eigen vervoer komt, kunt u tegen inlevering van een geldig legitimatiebewijs een parkeerkaart in bruikleen nemen bij de receptie.

Vragen
Voor vragen kunt u zich wenden tot uw reumatoloog. Bij afwezigheid van uw reumatoloog in de netwerklocaties is uw reumatoloog (of zijn of haar vervanger) bereikbaar op locatie Dr. Jan van Breemenstraat via telefoonnummer 020 - 242 10 00 (keuze 1). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende reumatoloog van VUmc, telefoon (020) 444 44 44.

Contactgegevens

Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
Spreekuur: Dinsdag
Reumatoloog: Mw. L. Burgemeister
Adres: Laan van de Helende Meesters 8
1186 AM, Amstelveen
Telefoon: (020) 755 71 45 (alleen op dinsdag)
Op andere dagen: Reade afdeling Klantenservice, telefoonnummer 020 - 242 10 00 (keuze 1).

Ziekenhuis BovenIJ, Amsterdam noord
Spreekuur: Maandag, dinsdag en donderdag
Reumatologen:  Dr. G.J. Tijhuis en Mw. Dr. F. Turkstra
Adres: Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam
Telefoon: (020) 634 61 60 (alle dagen)

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), Amsterdam Oost
Spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Reumatologen: Dr. G.J. Wolbink, Drs. W.F. van Weele en Mw. N.M.A. van Dillen
Adres: 1e Oosterparkstraat 279, 1091 HA Amsterdam
Telefoon: (020) 599 30 42 (alle dagen)
  
Zaans Medisch Centrum, Zaandam
Spreekuur: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Reumatologen: Dr. M.T. Nurmohamed, dhr. T.H. Kapinga en Mw. Duru (i.v.m. zwangerschapsverlof vervangen door Dr. Raterman)
Adres: Koningin Julianaplein 58, 1502 DV Zaandam
Telefoon: (075) 650 12 30 (alleen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)
Op andere dagen: Reade afdeling Klantenservice, telefoonnummer 020 - 242 10 00 (keuze 1).

Waterland Ziekenhuis, Purmerend
Spreekuur: Dinsdag en donderdag
Reumatoloog: Dhr. J. Chr. van Denderen
Adres: Waterlandlaan 250, 1441 RN Purmerend
Telefoon: (0299) 45 76 16 (alleen op dinsdag en donderdag)
Op andere dagen: Reade afdeling Klantenservice, telefoonnummer 020 - 242 10 00 (keuze 1).

Gezondheidscentrum De Waterlinie, Uithoorn
Spreekuur: Vrijdag
Reumatoloog: Dr. W.H Bos 
Adres: Koningin Máximalaan 30, 1421 NS Uithoorn
Telefoon: 020 - 755 71 45 (alleen op vrijdag)
Op andere dagen: Reade afdeling Klantenservice, telefoonnummer 020 - 242 10 00 (keuze 1).

Download de informatiefolder