Poliklinische Cognitieve Revalidatie (PCR)

Reade Revalidatie biedt gespecialiseerde revalidatie aan voor cliënten met uiteenlopende aandoeningen en beperkingen. Eén van de revalidatieteams biedt een groepsbehandeling aan voor volwassenen met niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel. Dit programma staat bekend als het PCR-programma, Poliklinische Cognitieve Revalidatie.

Wie komt in aanmerking voor behandeling?

In aanmerking komen revalidanten die te maken hebben met de niet-zichtbare gevolgen van hersenletsel. Hierbij kan het gaan om cliënten die in de thuissituatie, op sociaal vlak of op het werk tegen verschillende problemen aanlopen.

Om in aanmerking te komen voor poliklinische cognitieve revalidatie heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na een eerste gesprek met de revalidatiearts volgt een intake met de psycholoog. Tijdens deze intake wordt mogelijk een neuropsychologisch onderzoek afgenomen. Daarmee kunnen de gevolgen van het hersenletsel, zoals geheugen- of aandachtsstoornissen, beter in kaart worden gebracht. Er wordt gewerkt in groepen van acht cliënten. De deelnemers komen twee keer per week anderhalf uur samen. De behandeling duurt in totaal 14 weken. Ongeveer na de zeven weken is er een pauzeperiode. Bij de behandeling komen o.a. de volgende programmaonderdelen aan bod:

  • Informatie over de veranderingen na hersenletsel op cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak.
  • Ervaringsoefeningen en huiswerkopdrachten.
  • Oefenen van geconcentreerd waarnemen en denken.
  • Rollenspelen.

Hersenletsel krijgt u nooit alleen. De gevolgen van hersenletsel hebben invloed op uw directe omgeving. Steun van uw naastbetrokkenen is belangrijk. Voor de naastbetrokkenen vinden er twee bijeenkomsten plaats: één aan het begin en één aan het eind van het behandelprogramma. Zij krijgen informatie en de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Het behandelteam bestaat uit twee psychologen en een arbeidstherapeut. Tijdens de intake en na afronding wordt geïnventariseerd of er, aanvullend, nog therapieën nodig zijn.

Op welke locaties kunt u terecht?

U kunt terecht op de volgende locatie van Reade:

  • Hoofdlocatie Overtoom (kliniek en polikliniek)

Wat is de duur van de behandeling?

De duur is ongeveer 14 weken, twee maal in de week anderhalf uur.