Proclaimer website

 

Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen twee werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

 

Cliëntenportaal mijnReade.nl

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van mijnReade.nl, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan Reade jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy
Medewerkers van Reade gaan vertrouwelijk om met alle gegevens die cliënten via mijnReade.nl verstrekken. Zowel artsen, verpleegkundigen als andere zorgverleners van Reade zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Auteursrecht
Behalve de eigen persoonsgegevens mag niets van mijnReade.nl worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reade. MijnReade.nl is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Op mijnReade.nl staan verwijzingen naar de internetsites www.uwbloedserieus.nl en www.reumafonds.nl, die niet door Reade worden beheerd. Deze verwijzingen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Reade draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.