content-icon

Reade rookvrij

Reade wil de vitaliteit van cliënten en medewerkers bevorderen; het ontmoedigen van roken sluit hierbij aan. Reade is een zorginstelling die zich hard maakt voor de gezondheid van haar cliënten en medewerkers. Deze visie willen wij ook uitstralen. Cliënten, medewerkers en bezoekers dienen dit te ervaren als zij zich in of op het terrein van de Reade begeven. Per 1 november 2017 scherpt Reade haar rookbeleid aan voor cliënten, bezoekers en medewerkers zodat Reade een rookvrije instelling is.

Heeft u vragen over het rookbeleid of wilt u nadere toelichting? Stel ze via rookbeleid@reade.nl

Waarom Reade rookvrij?

Reade wil de vitaliteit van cliënten en medewerkers bevorderen; het ontmoedigen van roken sluit hierbij aan. Reade is een zorginstelling die zich hard maakt voor de gezondheid van haar cliënten en medewerkers. Deze visie willen wij ook uitstralen. Cliënten, medewerkers en bezoekers dienen dit te ervaren als zij zich in of op het terrein van de Reade begeven.

Waarom scherpt Reade het rookbeleid aan?

In het strategisch beleidsplan 2016-2018 heeft Reade vitaliteit als één van de vier speerpunten opgenomen. Reade is volgens de Tabaks- en rookwarenwet verplicht om zodanige maatregelen te treffen dat van de voorzieningen op de hoofdlocaties gebruik kan worden gemaakt en de werkzaamheden daarin kunnen worden verricht zonder dat daarbij hinder of overlast wordt ondervonden van roken. Deze plicht heeft Reade zowel naar haar cliënten als naar haar medewerkers. Op dit moment zijn de rookruimtes op de eerste en tweede verdieping van locatie Overtoom hiermee in strijd.

Het doorvoeren van de maatregel van een rookvrije instelling en de verdere aanscherping van het rookbeleid binnen Reade is in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling op dit vlak, het strategisch beleidsthema vitaliteit en tevens passend vanuit het oogpunt van imago, representativiteit en voorbeeldfunctie van Reade.

Per wanneer is Reade rookvrij?

Per 1 november 2017 scherpt Reade haar rookbeleid aan voor cliënten, bezoekers en medewerkers zodat Reade een rookvrije instelling is.

Waar mag nog wel gerookt worden?

Locatie Overtoom:

  • Roken is alleen toegestaan in de rookabri op het terras van de begane grond. Er komt een verbod op roken voor de hoofdentree, in de parkeergarage, balkons en in de tuin. Dit geldt ook voor bezoekers.
  • De interne rookruimtes voor cliënten naast het trappenhuis krijgen een nieuwe bestemming.
  • Cliënten kunnen naast de rookabri van de begane grond ook terecht in een abri op het terras van de eerste etage die toegankelijk is voor bedlegerige cliënten. Deze plek is uitsluitend voor cliënten bestemd.

Locatie Dr. Jan van Breemenstraat:

  • Roken is alleen toegestaan in de huidige rookabri naast de hoofdentree.

Wat betekent dit voor cliënten per 1 november 2017?

  • Op de locatie Overtoom is het per 1 november 2017 enkel nog toegestaan om te roken in de daarvoor bestemde rookabri’s op het terras van de begane grond en op het terras van de eerste verdieping. Deze plek is uitsluitend voor cliënten bestemd.
  • Er komt een verbod op roken voor de hoofdentree, in de parkeergarage, tuin en interne rookruimtes. De interne ruimtes op locatie Overtoom zijn per 1 november 2017 afgesloten.
  • Op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat is het enkel toegestaan om te roken in de abri op het voorterrein.

Wat betekent dit voor bezoekers per 1 november 2017?

  • Op de locatie Overtoom is het per 1 november 2017 enkel nog toegestaan om te roken in de daarvoor bestemde rookabri’s op het terras van de begane grond en op het terras van de eerste verdieping. Deze plek is uitsluitend voor cliënten bestemd.
  • Er komt een verbod op roken voor de hoofdentree, in de parkeergarage, tuin en interne rookruimtes. De interne ruimtes op locatie Overtoom zijn per 1 november 2017 afgesloten.
  • Op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat is het enkel toegestaan om te roken in de abri op het voorterrein.

Overweegt u te stoppen met roken?

Het hartrevalidatieteam van Reade biedt een module ‘Stoppen met roken’ aan waar u gebruik van kunt maken. Uw arts of behandelaar kan u hier meer over vertellen.

Een stoppen-met-rokencursus wordt vaak vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Heeft u andere vragen of wilt u nadere toelichting?

Heeft u andere vragen of wilt u nadere toelichting? Stel ze via rookbeleid@reade.nl.