Artritis psoriatica

Artritis psoriatica is een vorm van ontstekingsreuma die voorkomt bij ongeveer 10-30% mensen met de huidziekte psoriasis. Bij deze aandoening kunnen ontstekingen ontstaan in gewrichten, pezen en de wervelkolom. De ernst van de ziekte wisselt sterk van relatief mild tot zeer actieve ontstekingen die kunnen leiden tot beschadiging van de gewrichten. De aandoening wordt veroorzaakt doordat het eigen afweersysteem de huid en gewrichten aanvalt, we noemen dit ook wel een auto-immuunziekte.

 

Hoe herkent u artritis psoriatica?

U herkent Artritis psoriatica aan de volgende klachten: nagelproblemen, rode schilferende huid met jeuk, gedurende langere tijd ochtendstijfheid, pijnlijke nek en rug, pijn en zwelling van gewrichten (dit hoeft niet aan beide kanten van het lichaam tegelijk te zijn), pijnlijke zwellingen aan tenen en vingers en overmatige vermoeidheid. Meer informatie over de aandoening kunt u vinden op de site van het Reumafonds.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen naar uw eerste bezoek bij Reade. 

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Tijdens uw eerste afspraak of consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt bij het laboratorium voor bloedafname en/of de röntgenafdeling voor bijvoorbeeld een echo of een röntgenfoto. Als de diagnose (de aandoening) direct gesteld kan worden, krijgt u uitleg over de aandoening en het vervolgtraject.

Behandeling

Een tot twee weken na uw eerste afspraak volgt een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen reumatische aandoening is vastgesteld, wordt u verwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose artritis psoriatica wordt gesteld, biedt Reade u een behandeltraject dat hieronder wordt beschreven. Dit behandeltraject wordt ook wel zorgpad genoemd. In een zorgpad hebben betrokken zorgverleners met elkaar afgesproken welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.

Wat houdt het zorgpad 'Artritis' in?

Patiënten met (veel) ontstoken gewrichten zullen worden behandeld in het zorgpad Artritis.

Zorgpad Artritis

U wordt snel en effectief behandeld met als doel de ziekte tot rust te brengen. Het zorgpad start binnen twee weken na de diagnose. U doorloopt een traject waarin een aantal afspraken gepland worden met de reumatoloog en reumaverpleegkundige. U krijgt gedurende uw behandeling in de onderstaande frequentie een afspraak met een reumaverpleegkundige:

 • In het eerste jaar elke drie maanden.
 • Vanaf het tweede jaar elke zes maanden.

De afspraken met de reumatoloog worden op dezelfde dag of 1-2 weken na het verpleegkundig consult gepland. Indien nodig zal, tussen de standaardafspraken, een consult bij de reumatoloog of verpleegkundige gepland worden.

Tijdens deze afspraken kunt u uw vragen stellen, krijgt u informatie en wordt gecontroleerd hoe u reageert op de medicatie door middel van gewrichtsonderzoek, bloedonderzoek, röntgenfoto’s en een vragenlijst (RAPID3).

Naast voorlichting over de medicatie geeft de verpleegkundige ook uitleg over de ziekte en andere behandelmogelijkheden: leefstijladviezen (zoals bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken) en reumarevalidatie.

Medicijnen vormen een belangrijk middel om de ontstekingen af te remmen en de pijn te verminderen. In overleg met uw reumatoloog start u met medicijnen. Er zijn verschillende typen medicijnen zoals ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's), klassieke reumaremmers (DMARD’s) of biologicals. De medicijnen kunt u ophalen bij de hierin gespecialiseerde Apotheek Reade of bij uw eigen apotheek. Aanvullende informatie over de medicatie krijgt u via de apothekersassistente en de reumaverpleegkundige. Uitleg over de verschillende medicijnen vindt u ook hier.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

 • Reumatoloog
 • Reumaverpleegkundige

En mogelijk ook met de volgende professionals:

 • Radioloog
 • Revalidatiearts
 • Podotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werker
 • Psycholoog
 • Orthopedisch chirurg

Klik hier voor een overzicht van al onze zorgprofessionals.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Het is mogelijk dat u gevraagd wordt deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is altijd op vrijwillige basis, u bent dat niet verplicht.

Het kan dan voorkomen dat de frequentie en inhoud van bezoeken anders is dan bij het standaard zorgpad artritis, dit is afhankelijk van het onderzoek waar u aan deelneemt. U wordt hierover voor aanvang van het zorgpad geïnformeerd.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Klik op dan hier of op een van onderstaande studies:

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor de actuele wachttijden.

Welke voorlichtingsbijeenkomsten zijn er?

U heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorlichting 'artritis en behandelmogelijkheden'. Deze voorlichtingsmodule wordt gegeven door de afdeling (reuma)revalidatie en bestaat uit twee bijeenkomsten van drie uur. Naast u, zijn ook uw naasten (zoals partner, mantelzorger) welkom om deze voorlichting bij te wonen.

Onderwerpen die aan bod komen

 • Wat is artritis?
 • Het gebruik van medicijnen.
 • Het nut van oefenen, bewegen en sporten.
 • Hoe bescherm ik mijn gewrichten?
 • Voetproblemen en behandelmogelijkheden.
 • Hoe kan ik leren omgaan met mijn ziekte?

Voor de bijeenkomst heeft u een verwijzing nodig van uw arts. Heeft u interesse om de bijeenkomst te volgen, bespreek dit dan met uw arts of maak het kenbaar aan de reumaverpleegkundige.

Welke speciale behandelmodules zijn er?

Naast de reguliere behandeling biedt Reade Reumatologie een aantal speciale cursussen om aanvullende zorg te bieden afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hieronder vindt u een overzicht:

Zorg voor uw gewrichten

In deze cursus leert u op een praktische manier hoe u gewrichtsbescherming kunt toepassen tijdens uw dagelijkse activiteiten. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van elk twee uur, verdeeld over een periode van vier weken. Er wordt gewerkt in een groep van maximaal zes personen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u uitgebreid uitleg over gewrichtsbeschermende maatregelen en handige adviezen, bijvoorbeeld ter ontlasting van uw handen. U gaat ook praktisch aan de slag met het uitproberen en oefenen van gewrichtsbeschermende maatregelen. Deze cursus is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwd gewrichtsbeschermings-programma uit Engeland (Joint Protection Programme).

Voor deze cursus heeft u een verwijzing nodig van uw reumatoloog of revalidatiearts. Indien u interesse heeft om de cursus te volgen, bespreek dit dan met uw arts. Ook kunt u de reumaconsulent, klinisch onderzoeksassistent (KOA), of ergotherapeut vragen of zij via uw arts een verwijzing willen regelen.

Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren deel te nemen aan een revalidatietraject. Binnen Reade Revalidatie zijn er revalidatietrajecten gericht op verantwoord bewegen en het vinden van een goed evenwicht in uw leven om zo uw gezondheid te bevorderen.

Mogelijk wordt u gedurende uw behandeltraject doorverwezen naar Reade Revalidatie. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit team wordt u afhankelijk van het probleem begeleid door de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog. U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om een verwijzing vragen.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over artritis psioriatica en Reade vindt u hier:

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van deze website. Wenst u meer informatie te ontvangen? Mail dan s.v.p. naar: communicatie@reade.nl 

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.