Artrose

In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen artrose in één of meerdere gewrichten. Artrose is de naam van een aandoening aan het kraakbeen in gewrichten. Het wordt in de volksmond ook wel gewrichtsslijtage genoemd en ontstaat doordat er meer gewrichtskraakbeen verloren gaat dan er door het lichaam geproduceerd kan worden. Het kraakbeen verslechtert en soms verdwijnt het helemaal. Bij artrose vermindert ook de vloeistof in het gewricht. Deze vloeistof is nodig om het gewricht soepel te laten draaien en om schokken te absorberen. Artrose komt voornamelijk voor in de gewrichten van de handen, knieën, schouders, nek en heupen.

 

Hoe herkent u artrose?

Artrose wordt gekenmerkt door pijn tijdens beweging van het aangedane gewricht en door een stijf of stram gevoel. Het gewricht is vooral stijf na een tijdje niet bewegen, zoals 's ochtends. Verder kunnen ernstig aangedane gewrichten een krakend gevoel geven en kan er bewegingsbeperking ontstaan en soms zelfs een standsverandering. In sommige gevallen treedt er vochtophoping op in het gewricht, als uiting van een ontstekingsreactie. Meer informatie over de aandoening kunt u vinden op de site van het Reumafonds.

Welk behandeltraject doorloopt u?

Reade is er voor mensen met artrose in één of meerdere gewrichten, met als hoofdklacht heup- en/of knieartrose maar ook handartrose. Na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist naar Reade wordt een uitgebreid onderzoek verricht door een reumatoloog en een revalidatiearts. Dit onderzoek bestaat het maken van röntgenfoto’s, bloedonderzoek en eventueel meten van onder andere spierkracht in het klinimetrielaboratorium. Ook nemen wij een aantal vragenlijsten bij u af. Na dit onderzoek krijgt u een advies. Het advies kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

 • Terugverwijzing naar uw huisarts.
 • Doorverwijzing naar een eerstelijns (fysio)therapeut binnen het ReumaNetAmsterdam.
 • Doorverwijzing naar het artroseteam van Reade.
 • Advies consult bij de orthopeed.

De behandeling door het artroseteam is bedoeld voor mensen met knie- en/of heupartrose met complexe problematiek, vanwege:

 • De aanwezigheid van nevenaandoeningen (comorbiditeit), zoals hart- en longaandoeningen, diabetes mellitus type 2 of overgewicht en psychosociale aandoeningen zoals depressie of chronische pijn.
 • De ernst van de pijnklachten.
 • De aanwezigheid van artrose in andere gewrichten, zoals handen of voeten (gegeneraliseerde artrose).
 • Het vergevorderde stadium van artrose, waarbij het streven is om een knie- en/of heupvervangende operatie uit te stellen.

Het belangrijkste doel van het team is de uitvoering van dagelijkse activiteiten te verbeteren. De behandeling richt zich op het verbeteren van de kennis over artrose, het leren omgaan met artrose en het volgen van een intensief trainingsprogramma. Samen met u stellen wij het behandelplan op met tijdsgebonden doelen. Aan het eind van de behandeling vindt een korte evaluatie plaats. Deze bestaat uit een looptest en een vragenlijst.

Hoe ziet het behandelteam eruit?

Tijdens uw behandeling krijgt u te maken met een:

 • Reumatoloog
 • Reumaverpleegkundige

En mogelijk ook met de volgende professionals:

 • Radioloog
 • Podotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werk
 • Psycholoog
 • Orthopedisch chirurg

> Zoek hier uw reumatoloog, radioloog en orthopedisch chirurg

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor de actuele wachttijden.

Wat zijn de kosten van uw behandeling?

Wilt u weten wat uw behandeling kost? Lees meer over de tarieven en vergoedingen.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continue te verbeteren en levert kennis op die artsen en behandelaren helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor u. U kunt hieraan bijdragen door u aan te melden voor een onderzoek. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek? Klik dan hier of een van onze studies voor meer informatie:

Lijst studies volgt nog (reva)

Welke voorlichtingsbijeenkomsten zijn er?

Meerdere malen per jaar wordt een multidisciplinaire voorlichtingscursus gegeven. Indien er sprake is van handartrose, kan het handenteam - bestaande uit een revalidatiearts, plastisch chirurg en handtherapeuten - worden ingeschakeld. Ook kan een patiënt doorverwezen worden naar een specialist buiten het artroseteam, zoals een podotherapeut, psycholoog of orthopedisch chirurg voor advies of behandeling.

 • Voorlichtingscursus: cursus van vier bijeenkomsten. De cursus richt zich op het vergroten van de kennis over artrose en de behandelmogelijkheden.
 • Intensief trainingsprogramma: programma van twaalf weken waarbij wij groepsgewijze voorlichting en training combineren. Het trainingsprogramma heeft als doel uw bewegingsmogelijkheden te verbeteren.
 • Individuele behandeling: behandeling bij één of meerdere leden van het artroseteam. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de problematiek.

 Twee jaar na uw bezoek aan de artroseteam roepen wij u op voor een nacontrole. Tijdens deze controle nemen we dezelfde onderzoeken en metingen af als tijdens uw eerste bezoek.

Wanneer komt u in aanmerking voor reumarevalidatie?

Naast het onder controle krijgen van de ontstekingen door medicijnen kan de reumatoloog u adviseren deel te nemen aan een revalidatietraject. Binnen Reade Revalidatie zijn er revalidatietrajecten gericht op verantwoord bewegen en het vinden van een goed evenwicht in uw leven om zo uw gezondheid te bevorderen.

Mogelijk wordt u gedurende uw behandeltraject doorverwezen naar Reade Revalidatie. Samen met de revalidatiearts maakt u een behandelplan waarmee u in het revalidatieteam aan de slag gaat. In dit team wordt u afhankelijk van het probleem begeleid door de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, podotherapeut en/of psycholoog. U kunt ook zelf uw reumatoloog of reumaverpleegkundige om een verwijzing vragen.

Wat zijn de wachttijden?

Klik hier voor het actuele overzicht.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie over artrose vindt u hier:

Momenteel wordt hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van deze website. Wenst u meer informatie te ontvangen? Mail dan s.v.p. naar: communicatie@reade.nl